Geen opheffing vastheid van benoeming !

Gepubliceerd op 3 mei 2013 om 19:13

ACV-Openbare Diensten neemt met de grootste verbazing kennis van het CD&V-voorstel; om de statutaire tewerkstelling van het overheidspersoneel op te heffen.

Het principe van de vastheid van benoeming van het overheidspersoneel is voor ACV-Openbare Diensten een cruciaal element. Het garandeert het overheidspersoneel de nodige onafhankelijkheid tegenover politieke druk en biedt het personeel de zekerheid van betrekking.

Het voorstellen alsof het principe van de vastheid van betrekking onvoldoende mogelijkheden biedt om een modern personeelsbeleid te voeren is reeds lang achterhaald.

De openbare sector en het overheidspersoneel beschouwt men politiek blijkbaar hoe langer hoe meer als een soort schietkraam: besparingen allerhande, blinde lineaire verminderingen van personeel, aanvallen op de pensioenen,… en nu ook het principieel in vraag stellen van het statuut van het overheidspersoneel. Blijkbaar wil men gewoon gemakkelijker met het overheidspersoneel kunnen sollen.

ACV-Openbare Diensten verzet zich tegen het voorstel binnen CD&V; om het statuut van het overheidspersoneel af te schaffen en zal alles in het werk stellen om in te gaan tegen initiatieven in die zin.