Tot daar het goede nieuws

Gepubliceerd op 12 april 2013 om 21:54

Op donderdag 12 april maakte de Minister van Justitie er een ware triomfdag van… het zegebulletin luidde indrukwekkend :

- strafuitboeting voor iedereen ;

- geen wachtlijsten meer voor elektronisch toezicht ;

- opening van de nieuwe gevangenis in Beveren begin 2014…

Het kon als het ware niet op !

Tot daar het goede nieuws… want achter de schone schijn schuilen heel wat minder fraaie toestanden :

- De uitholling van de sociale begeleiding bij het Elektronisch Toezicht is een gevaarlijke wending.

- Om een betere monitoring te voorzien wilde men bij het Nationaal Centrum voor Elektronisch Toezicht een nachtdienst invoeren, maar men vergat de wetgeving aan te passen ! Resultaat : momenteel geen nachtdienst…

- Van het nodige penitentiair personeel voor de voorziene opening van de gevangenis Beveren is nog (bijna) niemand aangeworven :

° De aanwerving van een 10-tal beambten in april 2013 is peanuts !

° De eerste mutaties naar Beveren zijn voorzien begin november 2013, de opleidingsstage voor nieuwe beambten is 12 maanden...

We hopen dat alles goed komt (?!?), want aan fraaie aankondigingspolitiek hadden we genoeg de laatste jaren !!!