Aanvallen vanuit administratie kotsbeu

Gepubliceerd op 22 november 2011 om 11:48

Het personeel van de gevangenissen is de aanvallen vanuit de administratie kotsbeu !

Blijkbaar acht de ‘top’ van de administratie van de FOD Justitie – directoraat generaal Gevangenissen het moment gekomen om het personeel van de gevangenissen en zijn vertegenwoordigers frontaal aan te vallen…

Voortdurend worden leugens en halve waarheden de wereld ingestuurd. Afgesloten akkoorden worden bewust genegeerd !

Hun doel :

- Onrust onder het personeel aanwakkeren

- Stakingen uitlokken zodat de ‘natte droom van de minimumbezetting’ waarheid wordt

- De legimiteit van de Minister van Justitie ondergraven.

Hoe willen ze dit bereiken ?

- Personeel tegen elkaar opstoken (Vorst versus Sint Gillis, Noord versus Zuid, …)

- Het niet uitvoeren van bereikte akkoorden (overtal aan gedetineerden is er direct, het ‘beloofde’ personeel blijft uit!)

- Afwezigheid op cruciale vergaderingen…

Wat is de realiteit ?

- Men talmt om cruciale beslissingen te nemen (mogelijke sluiting van Verviers en bijhorend plaatsingsprobleem van gedetineerden was al gekend in april 2011 !)

- Werken om capaciteit te herstellen blijven ongehoord lang aanslepen (vleugel Sint Gillis, kapotte cellen zoals in Brugge, Hoge Veiligheid in Lantin, etc., etc. …)

- Afgesloten akkoorden door de administratie (cfr. Gevangenis Ieper) worden boutweg genegeerd !

Onze conclusie 

- De top van de administratie (misschien wel de ‘anomieme bron’ voor de pers…) acht zich boven alles en iedereen verheven en wil zijn almacht bestendigen in deze tijd van politiek crisis

- Het personeel van de gevangenissen is opnieuw de ‘pineut’: zij worden voortdurend in een slecht daglicht gesteld door hun ‘leider(s)’ en dient de dagdagelijkse problemen (agressie, overbevolking, personeelstekort, gebrekkige infrastructuur, ….) maar zelf op te lossen.

Verder kunnen we onze niet van de indruk ontdoen dat hier wel degelijk een (verborgen) politieke agenda speelt … Wie weet het ? Misschien de ‘anonieme bron’ ?!?

We vragen dan ook, met aandrang, dat de Minister van Justitie een onderzoek instelt naar deze ‘praktijken’ en tevens de gepaste maatregelen neemt !