Zij en wij

Gepubliceerd op 29 oktober 2010 om 06:53

Wat zij belangrijk vinden...  Wat wij belangrijk vinden...

Naar aanleiding van het voorakkoord in de gevangenis van Brugge mochten wij een reactie ontvangen van de vriendenkring/federatie van de directies van de gevangenissen...

Hun verontwaardiging over het voorakkoord was groot.  Hoe is het mogelijk dat men durft te tornen aan hun absoluut-recht over het regime van de gedetineerden ?

Hierbij twee bedenkingen/opmerkingen :

Het akkoord wil een antwoord bieden aan de wettelijke garantie voor het personeel om hun rustdagen op te nemen (wij durven hier niet te spreken over de duizenden dagen achterstallig verlof !).

Het akkoord wil een antwoord geven aan de onveiligheid binnen de Brugse gevangenis bij een tekort aan personeel (men werkt 5 (!) dagen per jaar op normale personeelsterkte, dixit de plaatselijk directie).

Wat willen wij ?

Normale wettelijke werkomstandigheden voor het personeel.

Een veilige situatie waarbij zowel maatschappij, gedetineerden als personeel baat bij hebben.

Wat willen zij ?

Geen gevolg geven aan het syndicaal overleg volgens de wettelijke normen...

Herstel van de baronieën waarbij de plaatselijke directies de alleenheersers blijven over het gebeuren in hun instelling, waarbij hun voorkeur gaat naat het welbehagen van de gedetineerden, meer dan de veiligheid van het personeel...

Wij zijn overtuigd van ons gelijk, aan hen om u te overtuigen dat de Middeleeuwen terug moeten komen !