De maat is vol

Gepubliceerd op 2 september 2010 om 08:13

De militanten van de Nederlandstalige gevangenissen hadden op 1 september 2010 hun maandelijkse vergadering. Tijdens deze vergadering is uitvoerig gesproken over de problematiek van de Limburgse gevangenissen. Uit deze vergadering kwam eveneens de vraag naar maatregelen tegen de toenemende agressie in de gevangenissen.

Er gaat geen week meer voorbij zonder dat er personeelsleden het slachtoffer worden van agressie.  Naast de "gebruikelijke" verbale agressie is er een duidelijke toename van fysieke agressie.  Naast de vaak lange werkongeschiktheid lopen de slachtoffers vaak ook psychische trauma’s op. De omslachtige en niet eenduidige tuchtprocedure zorgt niet alleen voor een gevoel van straffeloosheid, maar creëert ook onveiligheid.  In januari 2010 was er trouwens een manifestatie met als inzet : "Onze veiligheid is prioritair".  Er werd toen beslist om in werkgroepen, vakbonden samen met de overheid, een aantal aanbevelingen uit te werken.

Voor ACV – Openbare Diensten is de maat vol.  De werkgever heeft de plicht om er voor te zorgen dat het personeel zijn werk kan doen in een veilige werkomgeving.

Daarom, eist ACV - Openbare Diensten dat de overheid :

  1. gesprekken opstart en maatregelen neemt om de problematiek van de toenemende agressie aan te pakken.
  2. de werkgever automatische gerechtelijke vervolging instelt tegen de agressor, dit  niet alleen om het gederfde belastinggeld ten gevolge van de werkongeschiktheid van het personeelslid te recupereren, maar ook als ondersteuning van het slachtoffer. Nu moet het slachtoffer persoonlijk  klacht indienen.
  3. het protocolakkoord over het behoud van de bijzondere prestaties in geval van agressie in uitvoering brengt.
  4. de aanbevelingen van de werkgroepen bespreekt op een hoog overlegcomité en uitvoering geeft aan de eventuele besluiten.
  5. een minder omslachtige tuchtprocedure uitwerkt.
  6. Een eenduidige manier van straffen invoert.