Contractuelen en interims

Gepubliceerd op 3 april 2009 om 10:26

ACV-Openbare Diensten vecht aanwerving contractuelen en interims bij federale openbare diensten aan.

De ministerraad van vrijdag 27 maart heeft besloten om contractueel personeel aan te werven voor het dossier rond migratie en verpleegkundig interimpersoneel voor de medische diensten van de strafinrichtingen.  Het ACV-Openbare Diensten vecht de inhoud en de vorm van die beslissingen aan.

De manier waarop die beslissingen genomen en gecommuniceerd werden, strookt niet met de kwalitatieve dialoog die het ACV-Openbare Diensten wenst te voeren.  Als men contractueel personeel aanwerft voor de behandeling van de dossiers rond migratie moet het KB van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de federale overheidsdiensten gewijzigd worden.  Die wijziging veronderstelt een onderhandeling met de vakbondsorganisaties, maar wij vrezen dat die onderhandeling nog slechts puur formeel zal zijn.

Het ACV-Openbare Diensten heeft bij Minister Vanackere een manifest ingediend voor statutaire tewerkstelling binnen de openbare diensten en om te verhinderen dat er een beroep wordt gedaan op contractuelen.  Het ACV-Openbare Diensten kan de trucs die de overheid hanteert om een nieuwe categorie van bijkomende en specifieke opdrachten te creëren niet dulden.  Op die manier wordt het immers gemakkelijker om contractuelen aan te werven volgens willekeurige procedures die SELOR ontglippen en door de voogdijministers georganiseerd worden.

Wat betreft het interimwerk en het initiatief dat door de minister van Justitie genomen werd, klaagt het ACV-Openbare Diensten de aanwerving van interimpersoneel binnen de federale openbare diensten aan.  Het is één van de meest controversiële kwesties binnen de onderhandelingen.  Zonder enige evolutie binnen de onderhandelingen af te wachten, doet de minister van Justitie zijn zin en schendt zo reglementaire bepalingen want interimwerk is niet toegelaten binnen de federale openbare diensten.

ACV-Openbare Diensten vecht die twee beslissingen aan die de tewerkstelling binnen de federale openbare diensten in gevaar brengt.