Beschamend en alleen als noodoplossing aanvaardbaar

Gepubliceerd op 20 mei 2009 om 14:02

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu zou de kogel (bijna) door de kerk zijn.  De Belgische overheid zou een hele gevangenis kopen in Nederland... Wat ons betreft, beschamend en alleen als noodoplossing aanvaardbaar !

Deze oplossing is immers niet alleen duur (meer dan 50% !), maar brengt heel wat problemen met zich mee.  Niet alleen wetgevende, maar vooral praktische : hoe zal men de verplaatsingen van deze gedetineerden regelen, wat met de begeleiding en tal van andere problemen...

Hopelijk beseffen zij, die (tientallen) jaren de noodzaak niet wilden inzien om de gevangeniscapaciteit op te drijven, dat zij fout zaten en dit toch wel een (zéér !) dure vergissing aan het worden is.

Ook wordt het tijd dat wij ons in België gaan bezinnen over een aantal maatschappelijke fenomenen.  Zo is iedereen er zich van bewust dat men dringend nieuwe gevangenissen dient te bouwen, maar tegelijk lijdt men ook massaal aan het NIMBY-syndroom (Not In My BackYard).  Ook lijkt het meer en meer voldoende om een of andere actiegroep te stichten om alles ‘stil’ te leggen (cfr. bouw nieuwe gevangenis Dendermonde).  Men zal toch eens prioriteiten moeten leggen... wat is belangrijker ?  Een broedplaats van een beschermde vogel of het feit dat men meer dan 1.500 mensen (!) in inhumane omstandigheden opsluit...

Het dient echter gezegd : de nood is hoog !  Een, weliswaar tijdelijke, oplossing dringt zich dan ook op.  Het is dan ook alleen in dit opzicht dat we deze noodoplossing kunnen aanvaarden.

We zullen dan ook blijven ijveren voor een duurzame (Belgische) oplossing voor de overbevolking in de Belgische gevangenissen... Uitbreiding van de celcapaciteit is hierbij noodzakelijk, zonder daarbij de uitbreiding van een aantal alternatieve maatregelen uit het oog te verliezen.