Manifestatie voor meer koopkracht

Gepubliceerd op 31 oktober 2006 om 11:51

Wanneer komt er een sectoraal akkoord over de koopkracht van de federale ambtenaren ?

Grote delegaties van het federaal openbaar ambt hebben gevolg gegeven aan de oproep van de representatieve vakbonden om op donderdag 12 juni 2008 in Brussel mee op te stappen in de interprofessionele manifestatie voor meer solidariteit en meer koopkracht voor de werknemers.

In die context vragen de federale ambtenaren dat er werk wordt gemaakt van de looneisen die zijn opgenomen in de eisenprogramma's die aan minister Inge Vervotte van Ambtenarenzaken en van Overheidsbedrijven zijn overhandigd.

De onderhandelingen voor een sectoraal akkoord 2007-2008 zijn nog steeds niet gestart.

Dit lijdt geen uitstel.

Onderhandelingsvergaderingen (comité B) worden tot later verschoven ondanks de belofte dat het onderhandelingscomité voor het federaal openbaar ambt heel regelmatig zou samenkomen.

De representatieve vakbonden vragen met aandrang aan minister Vervotte om dringend de vakbonden uit te nodigen om de sectorale onderhandelingen te starten over de eisenprogramma's en meer bepaald over de koopkracht van de ambtenaren.

Het syndicaal geduld raakt stilaan op.