36u & 38u-rust bij ziekte

Gepubliceerd op 31 oktober 2006 om 11:51

Blijkbaar verspreidt een bepaalde vakbond allerlei geruchten over het standpunt van het ACV openbare diensten inzake de 36- & 38- uren rusten bij ziekte.

Misschien waren de afgevaardigden van die vakbond niet aanwezig (lijfelijk en/of geestelijk !?!) doch hun standpunt hebben wij zeker niet gehoord (zoals meestal...).

Het standpunt en voorstel van het ACV openbare diensten is echter klaar en duidelijk : een gelijkschakeling van deze rustdagen aan de "andere" rustdagen.

Tijdens de laatste gesprekken hierover had de overheid dit voorstel overgenomen.  Er zouden in het vervolg maar 2 mogelijkheden bestaan, met name :

1. een dag activiteit (werken of gelijkgestelde dagen) = inschrijving van een ziektedag ;

2. een dag non-activiteit (rust (36 - 38 uren of andere), feestdagen,...) = géén inschrijving van een ziektedag.

Logisch gevolg hiervan is dat men géén rustdag meer moet inleveren na 19 dagen afwezigheid.  Het aantal 36- of 38-uren rustdagen blijft gelijk, met name 13 voor de 36 uren week + 13 voor de 38 uren week = totaal 26 per jaar.

Dit alles moet echter nog bevestigd worden bij de publicatie van het Arbeidsreglement en zal dan ook op dat moment in voege komen.

We hopen dat hierbij "klare wijn" geschonken is...  ook voor de leden van die bewuste vakbond, die dan toch eens over correcte info kunnen beschikken !