Brief aan het kabinet

Gepubliceerd op 6 maart 2006 om 07:01

In gemeenschappelijk front hebben wij vorige week een brief gericht aan het kabinet, het hoofdbestuur en de plaatselijke directie.

Wat vragen wij concreet ?

1. Meer personeel, boven op het kader en dit voor de duur van de herstellingen en de vernieuwing van alle beveiligingssystemen, interfonies, subcentra, centrale etc.  De technische problemen vereisen de inzet van meer personeel. 

2. Ook de inzet van meer en meer personeel in de bewaking van gehospitaliseerde gedetineerden en de consultaties in het AZ vormt een extra belasting. Het PCB draait op voor alle gedetineerden uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië. 

Er werd ons ten stelligste verzekerd dat het medisch centrum van Lantin op 14 februari de deuren opende, niets van. Ook in St.-Gillis wordt de opening van het CMC steeds maar verdaagd.

We hadden gekozen voor het overlegmodel, omdat we er ons van bewust waren dat er geen oplossing op korte termijn kon komen. 

De drie vakbonden hadden overleg met de overheid. Er werden ook afspraken gemaakt.

Die afspraken worden niet nagekomen.

We betreuren dat we terug de weg van het conflict worden ingeduwd. Ieder van ons levert dagelijks constructieve inspanningen om ondanks alle problemen een vlotte werking te verzekeren. We moeten constateren dat we dagelijks met personeelsproblemen kampen en dit in de minder drukke maanden. We houden ons hart vast voor wat komen moet.

We wachten op een reactie van de overheid en gaan op korte termijn het personeel verder informeren.