Privatisering van de gevangenissen

Gepubliceerd op 25 augustus 2006 om 13:20

De grootste populist van Vlaanderen, Jean Marie Dedecker, laat opnieuw van zich spreken. Nu wil hij de gevangenissen even privatiseren. Na het proberen te slijten van voetbalstadions aan de Belgische voetbalclubs nu even wat gevangenissen bouwen.

Wij beginnen senator De Decker meer en meer ervan te verdenken dat hij aandelen heeft in enkele grote bouwfirma’s.

ACV – Openbare diensten neemt het niet dat juist nu - terwijl het penitentiair personeel moeilijke momenten doormaakt - privatisering een “hot intem” is.

Het personeel van de gevangenis van Dendermonde vindt het een kaakslag dat van hun miserie gebruik wordt gemaakt, door sommige volksvertegenwoordigers, om de privatisering van de penitentiaire instellingen in de actua te brengen. Dat zij uit politieke families komen die jarenlang justitie stiefmoederlijk hebben behandeld nemen zij er maar bij.

Misschien dat meneer De Decker kan vragen aan de vroegere minister van Justitie en partijgenoot waar de deuren bestemd voor Dendermonde zijn gebleven.

Voor de ACV – Openbare diensten biedt privatisering geen oplossing in de problematiek van de gevangenissen. Verwijzen naar het buitenland begrijpen we helemaal al niet.

In Britse gevangenissen zijn wanpraktijken ten aanzien van gedetineerden en onderbetaling van het personeel schering en inslag en is de vraag naar terugkeer naar het openbaar statuut groot. Gelukkig is daar nu een omgekeerde beweging bezig en worden gevangenissen terug meer en meer gerund door de openbare sector. Een sale & lease backprocedure zien wij als vakbond al helemaal niet zitten en is zeker geen goedkopere oplossing.

Ook in de Nederlandse gevangenissen waar men vroeger het principe 1 man 1 cel hanteerde is men sinds de gedeeltelijke privatisering overgestapt naar meer mensen op één cel. Verder zijn er ook besparingen op het personeel.

Het is de taak van de overheid om straffen op te leggen, het is dan ook haar taak die straf uit te voeren en te zorgen dat de middelen er zijn.

Gevangenissen zijn domeinen van openbare orde en moeten dit ook in de toekomst blijven.