Fedmail 9

Gepubliceerd op 7 augustus 2006 om 13:18

DE LOOPBANEN

De loopbanen van het federaal rijkspersoneel werden grondig aangepakt.

Duidelijke verbeteringen :

- minder competentiemetingen voor de niveaus B en C
- langere geldigheidsduur van de competentiemetingen in een aantal situaties (vooral in niveau B)
- een aantal personeelsleden die naar schalen van het einde van het niveau zijn overgegaan, krijgen ook de mogelijkheid om gecertificeerde opleidingen te volgen
- meer begunstigden voor de directiepremie
- goede oplossing voor de gewezen sociaal controleurs en de directiesecretarissen
- gegarandeerde benoeming voor wie geslaagd is voor een selectie voor overgang naar een hoger niveau... met een aanpassingsperiode, die geen stage is maar er verdacht goed op lijkt
- behoud van de competentietoelage voor sommige contractuelen die statutair worden…

Verbeteringen die echter een aantal ongelijkheden tot gevolg hebben … en meteen goed zijn voor nieuwe syndicale eisen.


HET TELEWERK

Telewerk wordt al hier en daar uitgetest in de federale openbare diensten. Met de nieuwe regeling zou het systeem wel eens uitgebreid kunnen worden.

DE VERLOVEN

Men gaat het verlofbesluit aanpassen.  Dat is vooral goed nieuws voor de contractuelen omdat een aantal situaties verduidelijkt worden.  Maar het is niet allemaal rozengeur en maneschijn. Om het aantal afwezigheden wegens ziekte van één dag in te perken zou het personeelslid een doktersbriefje moeten hebben vanaf de derde afwezigheid wegens ziekte van één dag in hetzelfde jaar…

Op de onderhandeling die in september verder gaat, komen we zeker op dat betwistbaar punt terug.  Meer informatie krijgt u vanaf september. 


DE MOBILITEIT

De mobiliteitsregeling wordt verruimd : de overheid wil blijkbaar alle deuren open zetten voor ambtenaren uit gefedereerde entiteiten… het zou echter maar in één richting werken.  Ambtenaren in overtal zouden wel "andere horizonten mogen opzoeken"…
We hebben geweigerd over dit ingewikkeld dossier te onderhandelen tijdens de vakantieperiode.  We komen er na de vakantie op terug …

VEEL MOED en PRETTIGE VAKANTIE

Veel moed voor wie al opnieuw aan de slag is, Prettige vakantie voor wie ze nog te goed heeft…  Ook wij gaan met vakantie, maar onze secretariaten blijven bereikbaar.