Bonus voor de contractuelen

Gepubliceerd op 25 juli 2006 om 13:34

Een verhoging van het nettoloon met 15 euro per maand.

Op de Ministerraad van 30 juni 2006 werd een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd om de contractuelen met lage lonen bij de overheid een werkbonus te geven.

Ter herinnering: deze maatregel werd door de regering genomen in het kader van de begrotingscontrole in maart 2006.

Meer bepaald gaat het om een bonus in de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid voor de contractuelen van de openbare sector die minder dan 1.996 euro bruto per maand verdienen.

De contractuelen die minder dan 1.670 euro bruto per maand verdienen, krijgen reeds een "werkbonus" van 125 euro bruto per maand.  Dit bedrag wordt dus verhoogd tot 140 euro per maand.

Deze vermindering is progressief : contractuelen die minder dan 1.210 euro bruto per maand verdienen, krijgen de volledige vermindering van 140 euro, terwijl contractuelen die tussen 1.210 euro en 1.996 euro bruto per maand verdienen, een deel van de vermindering van 140 euro ontvangen.

Gemiddeld bedraagt de verhoging van het nettoloon ongeveer 15 euro per maand.

De drempel om voor deze maatregel in aanmerking te komen, is verhoogd. Hij stijgt van 1.670 euro tot 1.996 euro bruto per maand.

Het ontwerp van koninklijk besluit moet ter advies aan de Raad van State worden voorgelegd, waarna het door de Koning ondertekend en in het Staatsblad gepubliceerd wordt.