Fedmail 8

Gepubliceerd op 27 juni 2006 om 13:46

Geïndexeerde kilometer vergoeding

Op 1 juli 2006 zal de geïndexeerde kilometervergoeding 0,2903 € (i.p.v. 0,2842 €) bedragen. Dat staat in omzendbrief 559.

Hospitalisatie verzekering

Op de vergadering van comité B van 24 juni 2006 heeft de overheid wat losse evaluatiegegevens bekendgemaakt inzake de hospitalisatieverzekering.  De toelichting die tijdens de vergadering gegeven werd was niet naar de zin van de vakorganisaties – en zeker niet van het ACV-Openbare Diensten – die hieruit nu argumenten trachten te putten om een aantal eisen te formuleren.  Op 12 juli 2006 is er een vergadering voorzien van een werkgroep overheid-vakorganisaties.

Worden de Openbare Diensten Sexier ?

Een kleine honderd militanten van het ACV Openbare Diensten waren aanwezig op een studievoormiddag over de personeelsplannen. Die plannen vervangen de vroegere personeelsformaties van het federaal openbaar ambt.

De deelnemers hebben heel wat opgestoken van de inbreng van de sprekers : uitleg over de regelgeving, de praktijk in de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en ook een voorstelling van het selectiebeleid zowel voor de aanwervingen als voor de bevorderingen.

We komen later zeker nog op het onderwerp terug want de verschillende sprekers hebben ons duidelijk gemaakt dat de vakbonden ook hun woordje kunnen meespreken in die materie.

Het personeelsplan is een instrument, aan ons om het optimaal te benutten.

Dank aan de sprekers die hun deskundigheid met ons hebben gedeeld.

De teksten van de presentaties zijn beschikbaar in de taal waarin ze werden opgesteld. Zou het kunnen dat het startschot voor de verkiezingscampagne al gegeven is ? Want elke dag is er wel een of andere minister die een verrassing uit zijn hoed tovert…

Van Quickenborne ( jawel, de Staatssecretaris voor administratieve vereenvoudiging die u zeker kent …) heeft zelf ook een ideetje om de openbare diensten sexier te maken, nl. ze één avond per week openstellen.

Hiermee zou hij tegemoetkomen aan een vraag van de Eerste minister om de openbare diensten klantvriendelijker te maken en dichter bij de burger te brengen.

Het ACV-Openbare Diensten wil de Eerste minister erop wijzen dat er ooit al iets dergelijks gebeurd is en dat dat op een fiasco is uitgelopen, toen minister Flahaut een omzendbrief uitbracht over de avondopening van de openbare diensten. Alle bezwaren van de vakorganisaties werden toen gewoon weggewuifd, met de opmerking dat ze veel te conservatief waren…

Militairen in de Federale Administraties ?

Geen paniek. De militairen zullen hun kazerne niet verlaten om zich massaal te storten op de federale besturen, de FOD's of de openbare instellingen.

In het BS van 21 juni 2006 is er een koninklijk besluit van 12 juni 2006 verschenen waarbij het voor sommige militairen (zij die mogen van Defensie) gemakkelijker wordt om over te stappen naar het Federaal Openbaar Ambt, mits ze geslaagd zijn voor een vergelijkende selectie bij SELOR.

Daarnaast blijven de andere mogelijkheden bestaan, zoals de verandering van graad, de overgang naar een hoger niveau, de mobiliteit of de aanwerving. Het is de minister of de voorzitter van de FOD waar de militair naartoe gaat die bepaalt op welke manier de betrekkingen zullen worden toegewezen.

Nog een bijzonderheid : het besluit is niet van toepassing op het Ministerie van Defensie.

Deze overstappen moeten geregeld worden via een apart besluit…  Typisch Belgisch…

Over dit onderwerp is er een technische fiche in de maak…het is dus nog eventjes wachten !

KB.12.06.2006 MB 21.06.2006

Gecertificeerde opleidingen

De raadgevende commissie voor de gecertificeerde opleidingen van niveau A is op 20 juni 2006 bijeengekomen.

Er is weinig nieuws.  Alleen een stand van zaken, hoe de werkzaamheden vooruitgaan… langzaam maar zeker.

Uit al wat er tot nu toe gebeurd is worden er lessen getrokken, zodat men waar nodig kan bijsturen.

Het ACV-Openbare Diensten heeft gevraagd dat er een balans wordt opgemaakt van de resultaten en men heeft ons beloofd dat te zullen doen.

 

Overgang naar het hoger niveau

Er zijn 6.000 inschrijvingen bij SELOR voor de overgang naar niveau A.

Chapeau voor de mensen die de moeite nemen om zich voor te bereiden op de proeven.

Ook het initiatief van OFO is een schot in de roos.

Alle kandidaten hebben een zelfstudieboek gekregen en ruim 900 kandidaten hebben het individueel voorbereidingswerk dat bij de syllabus hoort teruggestuurd. Tegen 30 juni moet alles verbeterd zijn en de kandidaten die hun werk hebben.  Tegen 30 juni moet alles verbeterd zijn en de kandidaten die hun werk hebben ingeleverd zullen de verbeteringen toegestuurd krijgen samen met uitvoerige commentaar over de punten die ze nog zouden moeten vervolmaken.

Het is niet altijd gemakkelijk om hervormingen te realiseren, vaak zijn er niet genoeg (financiële en menselijke) middelen… maar er beweegt tenminste iets.

Wanneer komt er een forum waar de vakorganisaties kunnen praten over alles wat met vorming te maken heeft ?

Wanneer worden er middelen vrijgemaakt voor het OFO dat steeds meer taken te verwerken krijgt ?

Ook dat is een van de uitdagingen in het kader van de modernisering van de openbare diensten.

Ministerraad voor het Openbaar Ambt

Iedereen weet het ondertussen… op 23 juni heeft de Ministerraad zich gebogen over de dossiers van het Openbaar Ambt : telewerk, wijzigingen in de loopbanen, mobiliteit, taalregeling en een "extraatje" voor de kennis van een tweede landstaal…

Een eventuele verhoging van de eindejaarspremie zit er niet in voor 2006. Een ultieme poging in comité A heeft niets opgeleverd…

De Ministerraad beslist… maar dan moet hij wel het syndicaal statuut naleven.