Fedmail 7

Gepubliceerd op 16 juni 2006 om 15:19

De gemeenschappelijke preventiedienst

De gemeenschappelijke dienst werd opgericht om de federale overheidswerkgever te overhalen zijn wettelijke verplichtingen na te komen op het vlak van preventie en bescherming.  En nu, na nog maar een paar maanden, duiken er al existentiële vragen op : Wie betaalt wat? Wat moet er gebeuren om de dienst leefbaar te houden ? 
Het ACV Openbare Diensten wil een actieve rol spelen bij de verwezenlijking van dat beleid.  Maar wil iedereen dat wel ? 

De carenzdag

Een aantal contractuelen, vooral arbeiders maar ook werknemers met een contract van bepaalde duur van minder dan 3 maanden, krijgen hun eerste ziektedag niet uitbetaald bij een werkonbekwaamheid van minder dan 14 dagen.  Zo'n niet bezoldigde werkdag noemen we de carenzdag.
Zoals overeengekomen in het sectoraal akkoord van 2003 - 2004, wordt die carenzdag (eindelijk) afgeschaft op 1 juli 2006.  In het Belgisch Staatsblad van 10 juni 2006 is inderdaad het KB verschenen tot wijziging van het KB van 11 februari 1991.
KB 10.06.2006 – MB 16.06.2006

De personeelsplannen

Een kleine honderd militanten van het ACV Openbare Diensten waren aanwezig op een studievoormiddag over de personeelsplannen. Die plannen vervangen de vroegere personeelsformaties van het federaal openbaar ambt.

De deelnemers hebben heel wat opgestoken van de inbreng van de sprekers : uitleg over de regelgeving, de praktijk in de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en ook een voorstelling van het selectiebeleid zowel voor de aanwervingen als voor de bevorderingen.

We komen later zeker nog op het onderwerp terug want de verschillende sprekers hebben ons duidelijk gemaakt dat de vakbonden ook hun woordje kunnen meespreken in die materie.  Het personeelsplan is een instrument, aan ons om het optimaal te benutten.