Fedmail 6

Gepubliceerd op 1 juni 2006 om 15:24

ONTGOOCHELENDE VERGADERING VAN COMITE B…

Het management in de ION 

Het ontwerp-KB tot invoering van management- en staffuncties in sommige instellingen van openbaar nut (ION) heeft betrekking op FEDASIL, de Pensioendienst voor de Overheidssector, de Regie der Gebouwen, het Federaal Planbureau, het BIRB, het NGI, het NIO, de CDSCA, het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg en het Agentschap voor de oproepen tot de hulpdiensten. 

In feite is het een nieuw besluit waarvoor men inspiratie is gaan halen in de besluiten die worden toegepast in de Federale Overheidsdiensten (FOD) en de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (OISZ). 

Het mandatensysteem zou enkel worden ingevoerd indien na weging, de managementfunctie van de administrateur-generaal of zijn adjunct minstens in klasse 3 wordt gerangschikt (ter herinnering, er zijn 7 klassen met elk een bezoldigingsniveau). 

Eén groot verschil : geen overgangsmaatregelen zoals voor de administrateurs-generaal en hun adjuncten van de OISZ met een interne selectieprocedure voor alleen maar de mensen van de betrokken instelling… vooraleer de procedures ook open verklaard worden voor externen. 

Ook geen maatregel voor de herklassering van de huidig leidend ambtenaren die niet zouden mogen aanblijven als manager… 

Noteer dat de managers van FEDASIL op een "statutarisering" in hun instelling mogen rekenen aangezien de manager een tijdelijk contractueel is. 

Betekent dit dat alle tijdelijkevastbenoemde voor wie we een statutaire betrekking eisen, mogen gaan hopen ? 

Wegens het gebrek aan samenhang van het ontwerp hebben de vakbonden het protocol unaniem voor niet-akkoord getekend. 

Bovendien vrezen we - ook al zullen we het verwijt krijgen dat we bevooroordeeld zijn - dat men, met het einde van de legislatuur in zicht, van de gelegenheid gebruik zal maken om "brave soldaten" te parachuteren. 

De dossiers in de wachtrij 

Op onze vraag had de overheid beloofd toelichting te geven bij een aantal dossiers in de wachtrij… 

Kort samengevat : 

- de carenzdag : het dossier ligt voor ondertekening op Begroting (wakker worden Freya, we vragen al lang naar die tekst) 

- de hospitalisatieverzekering : evaluatie op het volgend comité B

- het sectoraal akkoord 2005 - 2006 : een groot aantal punten worden bij een loopbaan-KB geregeld dat op 23 juni 2006 aan de ministerraad zal worden voorgelegd. 

Goed nieuws : de "nieuwe CODIPERS" zou eind juni 2006 beschikbaar moeten zijn op Internet.