Fedmail 5

Gepubliceerd op 30 mei 2006 om 12:22

Het was in mei met de actualiteit als met het weer : niet om over naar huis te schrijven.  Blijkbaar was het federaal openbaar ambt niet de grootste bekommernis van de federale regering.  Een aantal tragische gebeurtenissen hebben inderdaad het probleem van de intolerantie, dat niemand onberoerd laat, opnieuw op de agenda gezet. 

De dossiers die waren aangekondigd voor Comité B, zijn niet aan bod gekomen. Enkel een aantal routinezaken zijn afgehandeld.  De overheid had een omzendbrief klaar over maatregelen bij overmatige warmte … maar hij werd van de agenda gehaald omdat er geen eensgezindheid was.  Het is een feit dat de maatregelen die in deze omzendbrief stonden opgesomd, een stuk minder gunstig waren dan wat nu al wordt toegepast in een pak departementen en instellingen.
De vakbonden zouden trouwens nooit hebben ingestemd met een tekst die maatregelen bevat die minder interessant zijn dan wat van toepassing is in diensten die niet op de federale overheid hebben gewacht.  Nu maar hopen dat de zomer van 2006 niet te heet wordt…

Ondertussen is het uitgebreid wegingscomité, in alle stilte, druk in de weer met de classificatie van de functies van niveau A. Met de informatie die de leden van dat comité krijgen, is het voor de vakbonden bijna onmogelijk om met het dossier naar buiten te komen.  We betreuren dit, want al die geheimzinnigheid zal het wantrouwen van de ambtenaren van niveau A alleen maar aanwakkeren.

Binnenkort waarschijnlijk meer nieuws als de conclusies van het uitgebreid wegingscomité worden meegedeeld.