Spilindex overschreden

Gepubliceerd op 19 oktober 2006 om 13:26

Vanaf 1 oktober zijn de sociale uitkeringen met 2 % geïndexeerd.  Het gemiddelde van de gezondheidsindexcijfers van de vier laatste maanden heeft immers het spilindexcijfer 104,14 overschreden.  

Dit mechanisme heeft positieve gevolgen voor alle uitkeringen van de sociale zekerheid.  Dit is onder andere het geval voor kinderbijslag, pensioenen en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

Het kraamgeld voor een eerste kind bedraagt nu voortaan 1.064,79 €, zowel voor zelfstandigen als voor werknemers.  De gewone kinderbijslag voor het eerste kind wordt verhoogd tot 39,97 € voor de zelfstandigen, en tot 78,59 € voor de werknemers.  Voor het tweede kind bedraagt de geïndexeerde kinderbijslag 145,43 € , en voor de volgenden 217,13 € ongeacht de regeling.

De premie voor het nieuwe schooljaar bedraagt thans 51 € voor iedereen, voor een kind dat zes jaar oud wordt in oktober, november of december 2006. 

Wat het rustpensioen betreft, is het minimumjaarbedrag voor een volledige loopbaan als werknemer gelijk aan 13.250,39 € als gezinsbedrag en 10.603,65 € als bedrag voor alleenstaande.

Op de website van de Rijksdienst voor Pensioenen vindt u meer uitleg over de indexering van pensioenen voor werknemers en zelfstandigen.  U kan er ter informatie de maandelijkse minimumbedragen voor een volledige loopbaan vanaf 1oktober 2006 vinden.  U kan natuurlijk een duidelijker inzicht bekomen in de berekening van uw rustpensioen op de site www.kenuwpensioen.be

De IGO (inkomensgarantie voor ouderen) is ook één van de uitkeringen die in oktober met 2 % zijn geïndexeerd.