Eisenbundel 2004-2005

Gepubliceerd op 10 december 2003 om 13:37

EISENBUNDEL 2004-2005 EIGEN AAN DE DE STRAFINRICHTINGEN

1)    KWANTITATIEF LUIK

 

1. Herziening en integratie in de baremaschalen van de specificiteittoeslag,

2. Herwaardering van de zaterdagprestaties,

3. Herwaardering van de « chauffeurs » vergoeding,

4. Vergoeding voor de personeelsleden die in de psychiatrische vleugels werken,

5. Dagvergoeding voor alle hogere functies

 

2)    KWALITATIEF LUIK  

 

1. Uitbreiding van het stelsel van de 36u/week tot al het personeel, ook tot de directieleden, en overeenkomstige verhoging van de menselijke middelen,

2. toepassing van het verlof voorafgaand aan de pensionering, op vrijwillige basis, op al het personeel van de buitendiensten van de Algemene Directie Straffen en Maatregelen, het leidend personeel inbegrepen,

3. Herziening van de administratieve toestand van het personeel, tewerkgesteld in de technische kaders (afzonderlijk kader) : technisch kwartieroverste, onderhoud gebouwen, werkplaatsen, keuken, enz...

4. Wijziging van de samenstelling en bevoegdheden van het Kledingfonds en aanpassing ervan, vb : broek, t- shirt,...

5. Aanpassing van het algemene reglement en van de instructies die op de penitentiaire beambten van toepassing.

 

3)    LUIK VEILIGHEID

 

1. Opleiding van het personeel basisopleiding, specifieke opleiding (conflicten beheer, gedrag, inleving, enz...) die leidt tot loopbaan — en weddenkansen. Bezinning over de oprichting van een daadwerkelijk opleidingscentrum voor de penitentiair beambten in elke taalgemeenschap. Het uitwerken van duidelijke richtlijnen met betrekking tot het fysieke optreden tegenover gedetineerden.  Het ter beschikking stellen van middelen om een gedetineerde onschadelijk te maken. Voorbeeld een anti agressiespray;

2. moederschapbescherming, momenteel is niets definitief geregeld voor de zwangere vrouwen die in het gevangenismilieu werken,

3. invoering van een “stressteam” met psychologische begeleiding van buiten de strafinrichtingen (agressie, gijzeling, zelfmoord van gedetineerden);

4. het onderschrijven, door het departement, van een collectieve verzekering juridische bescherming voor de personeelsleden die voor de rechtbank moeten verschijnen voor niet strafbare feiten die te maken hebben met de uitoefening van hun functie,

5. een daadwerkelijk beleid op het vlak van de veiligheid, de gezondheid en de bescherming van de werknemers.  Bij komende veiligheidsbepalingen binnen de strafinrichtingen om de fysische integriteit van de personeelsleden maximaal te waarborgen,

6. uithalen en bewaken van gedetineerden in de ziekenhuizen. Dit moeten gebeuren door de personeelsleden van het veiligheidskorps.  Zoniet invoering van :

-          veiligheidsmiddelen,

-          personeel in compensatie