Verlofregeling voor penitentiaire beambten (Brugge)

Gepubliceerd op 5 juli 2002 om 13:39

Voor de penitentiaire beambten gaat vanaf 5 juli 2002 volgende verlofregeling in voege :

I. Verlof van het lopende jaar

- 8 dagen verlof van het lopende jaar worden aangevraagd voor de periode van 1 oktober tot 31 december ;

- 8 dagen verlof van het lopende jaar worden aangevraagd voor de periode van 1 januari tot 30 april ;

- 22 dagen verlof van het lopende jaar worden aangevraagd voor de periode van 1 mei tot 30 september

Ieder personeelslid moet 3 maanden op voorhand zijn aanvraag indienen.

Voor wat betreft het verlof van het lopende jaar zal telkenmale na het verstrijken van de periode gecontroleerd worden of de 8 of respectievelijk 22 dagen aangevraagd zijn.  De eerste controle zal gebeuren eind december.  Diegene die geen of onvoldoende verlof aangevraagd heeft zal verplicht in verlof kunnen gesteld worden.

II. Individuele verlofachterstand

Van de individuele verlofachterstand worden 3 maanden op voorhand 3 dagen per maand aangevraagd.  Indien er geen verlof gevraagd werd dan kan de PB voor deze 3 dagen verplicht in verlof gesteld worden.  Wanneer het achterstallig verlof niet gevraagd is dan wordt het gegeven in de maand waarin het normaal had moeten gevraagd zijn.  Indien het verlof niet kan toegekend worden wordt aan de beambte gevraagd om een ander voorstel te doen.