CCOD omgevormd tot ACV Openbare Diensten

Gepubliceerd op 15 december 2005 om 06:53

Op 17 en 18 november kwamen zowat 600 ACV afgevaardigden uit de openbare sector in Congres te Houffalize bijeen.   Op dat congres is beslist CCOD om te vormen tot ACV – Openbare Diensten.  Bij die gelegenheid is ook het nieuw logo van de centrale voorgesteld en gelanceerd.

Door op te treden als ACV – Openbare Diensten, maken we ook in de openbare sector gebruik van de sterke naambekendheid van het ACV.    De benaming ACV – Openbare Diensten schept voor de leden meteen ook duidelijkheid : de naam van de organisatie en de realiteit die erachter zit sluiten perfect op elkaar aan.  Onze herkenbaarheid tegenover het personeel kan er alleen maar bij winnen. 

Op het congres van ACV – Openbare Diensten hebben de afgevaardigden zich speciaal gebogen over de problematiek van de financiering van openbare diensten en de kwaliteit van de dienstverlening aan de bevolking.

Daarnaast is ook de aanzet gegeven voor de verder uitwerking van een intern werkprogramma voor de komende 5 jaren vastgesteld.  Het is gebaseerd op :

De versterking van onze propagandistische aanpak en meer bepaald de basiswerking via de militantenkernen op de werkplaats. 

De voortdurende verbetering van de dienstverlening aan de leden ; wij willen onze leden vooral beter bijstaan als ze geconfronteerd worden met de nieuwe technieken in het  personeelsbeheer (zoals competentietests,…). 

Meer jongeren aan te zetten militant te worden.

Het congres heeft zich ook gebogen over de syndicale actualiteit :

Het waarschuwt dat ingrepen in de brugpensioenregeling in de sector Vervoer, onvermijdelijk zullen leiden tot acties. 

Het aanvaardt niet dat de stakingsvrijheid wordt ingeperkt en wetsvoorstellen die hiertoe zouden leiden zullen worden bestreden. 

Het herinnert eraan dat de zgn. loonnorm zich richt op de loonevolutie in de private sector en dat ingrepen in de lonen of indexregeling voor het overheidspersoneel, in geen geval kan worden aanvaard met het argumenten van internationale concurrentiepositie. 

Het vraagt ook een wettelijk kader wordt uitgewerkt zodat contractueel overheidspersoneel een sectoraal aanvullend pensioen kan krijgen.  Daarnaast zal de pensioenregeling van het statutair overheidspersoneel verder worden verdedigd, en wil het Congres dat de regeling van de perequatie een meer solidaire basis krijgt. 

Een rechtstreeks gevolg van de naamsverandering was dat de website ccod.v3.be een nieuwe naam moest krijgen.  We namen de gelegenheid te baat om alles in een nieuw kleedje te stoppen en in samenwerking met hosting-garage.com lanceerden we
www.acv-gevangenissen.be

Ter gelegenheid van de naamswijziging en de vernieuwde aanpak, paste natuurlijk ook een nieuw logo. 

Het uitgangspunt was het beeld van mensen, personen, een groep.  Dit beeld sloot aan bij zowel de functie van de vakbond als bij “diensten”.  Het gaat om mensen.

Om tot een sterk en zuiver beeld te komen werd er gewerkt met gestileerde mensenfiguren.  De mensenfiguren staan in groep ; dit versterkt de symboliek van de vakbeweging.

We kozen ook voor een zuiver, gestileerd beeld omdat dit degelijkheid en duidelijkheid uitstraalt, wat voor onze vakbond belangrijk is.  Daarnaast is een gestileerd beeld ook eenvoudig toe te passen op allerlei verschillende dragers.  Zo blijft het steeds goed herkenbaar en kan het gemakkelijk verspreid worden.

Er werd gewerkt met een vlak dat de mensenfiguren draagt : de solide structuur van de vakbond.  Dit vlak is echter niet volledig gesloten : dit symboliseert de dynamiek en openheid naar de toekomst toe en zeker ook de openheid naar de leden toe.