Opnieuw actie in Brugge

Gepubliceerd op 1 december 2006 om 11:33

Vanaf 30 november 2006 wordt er opnieuw actie gevoerd in het Penitentiair Complex te Brugge.  Het bewakend personeel zal vanaf 8 december elke vrijdagavond tussen 20u00 en 22u00 het werk neerleggen.

Op donderdag 30 november 2006, de verjaardag van de eerste actie, werd het werk neergelegd om 20u00.  Aanleiding zijn de aanslepende technische problemen in de gevangenis en de woordbreuk van de overheid in deze zaak. 

De geplande vrijdagavondacties gaan minstens door tot enkele beloofde hoogdringende werken uitgevoerd worden.

Chronologie :

November 2005 

De veiligheid van de instelling, personeel en gedetineerden komt in het gedrang door het uitvallen van het veiligheidssysteem, subcentra, camerabewaking en elektronische deuropening.

December 2005 

De overheid belooft onmiddellijk aanvang te maken met de voorlopige herstelling van het bewakings- en veiligheidssysteem.

- De regie der gebouwen zal in de loop van 2006 een studie   uitvoeren om het onherstelbare systeem volledig te vernieuwen. 

- De vernieuwing zal in 2007 gebeuren.

2006 

Enkele problemen worden opgelost dank zij de inzet van de eigen technische dienst van het PCB.  Van de firma die het onderhoudscontract heeft voor het specifieke onderhoud van deze installatie, en in 2006   422.020 (dat is ruim 17 miljoen oude Belgische Franken !!!) kreeg voor het onderhoud,  hebben wij niets gehoord.

Eind 2006 blijven we ter plaatse trappelen :

- Geen vooruitgang in de herstellingen.

- Geen studie, laat staan aanbesteding, door de Regie der Gebouwen.

- Geen vernieuwing in 2007.  Op 30 november 2006 werd ons op een vergadering meegedeeld dat de werken ten vroegste half 2009 zullen uitgevoerd zijn.

De vakbonden hebben constructief en geduldig meegewerkt, maar we worden echter aan het lijntje gehouden.  We worden er echter toe gedwongen actie te voeren om de tekortkomingen van de overheid aan te klagen.  Overleg en dialoog brengen geen oplossing.

Voor meer inlichtingen kan U steeds terecht bij de vakbondsafgevaardigden.