Gezocht : penitentiair beambten (m/v)

Gepubliceerd op 2 december 2006 om 17:17

Voor de strafinrichtingen in Vlaanderen en Brussel van de FOD Justitie is Selor op zoek naar integere, sterke persoonlijkheden die een voorbeeldfunctie kunnen opnemen. 

De doelstelling van opsluiting is meer en meer gericht op herstel : niet alleen van de openbare veiligheid, maar ook het herstel van de relatie tussen dader en slachtoffer, alsook het herstel in het familiale en maatschappelijke milieu van de gedetineerde.

Als penitentiair beambte word je tewerkgesteld in één van de 18 strafinrichtingen in Vlaanderen en Brussel. 

Je inschrijving dient uiterlijk op 18 december 2006 vergezeld te zijn van het volledig ingevuld inschrijvingsformulier ANG06857.  Zo niet zal met je sollicitatie geen rekening worden gehouden.

Uw profiel :

- Je voert deze taken uit volgens de reglementaire bepalingen. Zo garandeer je een zinvolle detentie gericht op de reïntegratie van de gedetineerde in de maatschappij. 

- Daarbij is respect voor de hiërarchie en je collega’s onontbeerlijk, evenals respect voor de gedetineerde als mens. 

- Goede communicatieve vaardigheden en zin voor teamwerk zijn essentieel. 

- Je werkt in een drieploegenstelsel, alsook tijdens weekends en op feestdagen. 

- Je bent uiterst integer en stressbestendig. 

- Je bent ten minste 20 jaar op 18 december 2006. 

- Diploma’s zijn niet vereist.

Klik hier voor het volledige selectiereglement.