Onderteken de Europese petitie

Gepubliceerd op 4 december 2006 om 14:48

Het Europees vakverbond (EVV) lanceert een petitie om de Europese Commissie ertoe te bewegen een wetgevend initiatief te nemen in verband met de diensten van algemeen belang (dat is de term die men in Europa gebruikt voor collectieve diensten en dus ook voor openbare diensten).

Waarom doet men dat ?

Sinds vele jaren gaat het Europees beleid uit van het principe van de vrije markt.

Voor openbare diensten betekent dit liberalisering en privatisering. In veel gevallen hebben die liberaliseringen ertoe geleid dat grote financiële en commerciële groepen in de plaats gekomen zijn van openbare diensten, vaak zonder voordelen voor de gebruikers.

Openbare diensten vervullen nochtans essentieel maatschappelijke en sociale rol. 

Totnogtoe wordt vanuit de Europese overheden geen initiatief genomen om tot een Europees wettelijk dader voor openbare diensten te komen. Het Europees Vakverbond wil de kwestie daarom op de agenda plaatsen.

Want wat doen de Europese overheden voor de modernisering van de publieke diensten? Ze verliezen zich in raadplegingen, groenboeken en mededelingen over de diensten van algemeen belang, maar komen niet tot een werkelijk initiatief.

In het ontwerp van Europese Grondwet is voorzien in een initiatiefrecht op basis van petities met ten minste 1 miljoen handtekeningen.  Met alle Europese vakbonden spelen we daarop in en willen met de petitie 1 miljoen handtekeningen verzamelen.

De petitie wordt eerst gelanceerd in ons land, maar zal vervolgens ook gebeuren in de verschillende lidstaten van de Europese Unie.

Via onze website kan je intekenen op de petitie.  Als afgevaardigde van onze centrale zouden we je willen vragen dit te doen.  We zijn ervan overtuigd dat je als militant graag bijdraagt tot het succes van de petitie.

De komende weken zullen we, samen met het ganse ACV, ook schikkingen nemen met het oog op de verspreiding van de petitie via de klassieke papieren methode.  Daarover verneem je binnenkort ongetwijfeld meer via onze interne comités.

Dank voor uw medewerking