60.000 cheques van €600

Gepubliceerd op 14 december 2006 om 14:59

Op donderdag 14 december 2006 deelden de militanten van het ACV Openbare Diensten (valse) cheques ter waarde van €600 aan de ambtenaren van het federaal openbaar ambt uit, en dit in Brussel, Vlaanderen en Wallonië.

ACV Openbare Diensten wenst hiermee haar eis in de aandacht te brengen om het forfaitair gedeelte van de eindejaarspremie op te trekken tot €600, en wil tevens hiermee de houding van de overheid aan de kaak stellen die op sectoraal vlak weigert uit te voeren wat op intersectoraal niveau overeengekomen was.

Tijdens de sectorale onderhandelingen in het voorjaar van 2006 heeft minister DUPONT van ambtenarenzaken systematisch geweigerd om rekening te houden met de eisen van de representatieve vaakorganisaties door het dossier steevast door te schuiven naar het hogere, intersectorale niveau.

Het intersectoraal akkoord dat afgesloten werd in september in het Comité A heeft niet tot een akkoord geleid wat betreft de eindejaarspremie. Enkel werd beslist het probleem voor te leggen aan de sectorale onderhandelingstafels…

Terug naar af dus en terug naar minister Dupont.

In november 2006 heeft  minister Dupont, niettegenstaande hij het intersectoraal akkoord mee ondertekende, opnieuw geweigerd om de eis van het ACV Openbare Diensten om de eindejaarspremie van de federale ambtenaren op te trekken, en hij schuift hierdoor het dossier door naar 2007…en wellicht naar zijn opvolger.

Enkele elementen van belang.

EINDEJAARSPREMIE 2006

29 maart 2006 : Op Comité B wordt het sectoraal akkoord 2005-2006 afgesloten met een protocol van niet-akkoord vanwege het ACV Openbare Diensten.

19 september 2006 :  Het intersectoraal akkoord 2005-2006 dat onderhandeld werd in Comité A werd met akkoord van het ACV Openbare Diensten goedgekeurd. Motief: de onderhandeling over de eindejaarspremie wordt verwezen naar de sectoren (Comité B).

20 september 2006 : Het ACV Openbare diensten vraagt per brief aan minister Dupont om de eindejaarspremie opnieuw te onderhandelen in Comité B.
De minister weigert elk gesprek hierover.

29 november 2006 : De overheid stelt in Comité B voor om het forfaitair gedeelte van de eindejaarspremie te indexeren: €311,96 ofwel een verhoging met €5,81 tegenover 2005. De simpele toepassing van eerdere akkoorden dus. De €600 voorgesteld door het ACV Openbare Diensten worden niet aanvaard.

GOED OM WETEN

Bedrag van de eindejaarspremie :

Forfaitair gedeelte (€311,96 in 2006 + veranderlijk gedeelte = 2,5% van de jaarwedde, berekend op de wedde van de maand oktober 2006.

EVOLUTIE VAN HET FORFAITAIR GEDEELTE (in euro) :

1996 : 241,96

1997 : 244,70

1998 : 247,66

1999 : 272,44

2000 : 278,73

2001 : 287,73

2002 : 290,277

2003 : 294,8053

2004 : 300,9667

2005 : 306,1433

2006 : 311,96