Zes Franstalige gevangenissen in staking

Gepubliceerd op 18 januari 2007 om 18:29

Het gevangenispersoneel van Itter is vanmorgen in staking gegaan na een geval van agressie.  Hun collega's in Nijvel en Andenne hebben beslist zich solidair te tonen.  Ook in de gevangenissen van Namen en Jamioulx zou volgens een vakbondsafgevaardigde het werk tot 16 uur neergelegd worden.

Twee agenten die een gedetineerde woensdag begeleidden naar het ziekenhuis, werden aangevallen door gewapende gangsters.  Een agent kreeg een slag van een geweerkolf op het hoofd.  De man liep ook kneuzingen op.  De gevangene nam de benen, samen met zijn kompanen.

In de loop van de dag is er onderhoud voorzien tussen de directie en vertegenwoordigers van het personeel van de gevangenis van Itter. Op de agenda staan de eventuele veiligheidsmaatregelen die genomen kunnen worden om de penitentiaire beambten te beschermen.

Het personeel van de gevangenis van Bergen heeft woensdag beslist om vrijdagnamiddag tussen 13 en 15 uur te staken en vraagt dat de minister van Justitie een klacht indient tegen een ex-gevangene die onlangs in een televisiereportage "lasterlijke uitlatingen" deed.   Dat vernam Belga van Silvio Sodu, afgevaardigde van de SLFP.

De penitentiair beambten van Bergen zijn niet te spreken over de "lastercampagne" in de media tegen het werk en het personeel van de gevangenis van Bergen.  Ook klagen ze erover dat gevangenen en hun familie onterecht klachten indienen tegen het gevangenispersoneel, zich baserend op de wet Dupont (die rechten toekent aan de gedetineerden, nvdr).

Het personeel vraagt daarom dat in hun naam een klacht wordt ingediend door de minister van Justitie tegen de ex-gevangene die onlangs "lasterlijke uitlatingen" deed in een reportage van de openbare zender RTBF.  De ex-gedetineerde in kwestie sprak over wangedrag van de beambten tegenover de gevangenen.