Voorstel van de Vlaamse Vleugel

Gepubliceerd op 22 januari 2007 om 15:43

Gezien de problematiek in de gevangenissen heeft de Vlaamse vleugel van het ACV – Openbare Diensten Gevangenissen vandaag, 22 januari 2007, beslist om het volgende voorstel aan haar Franstalige vleugel en de anderen vakbonden (ACOD & VSOA) te formuleren :

Om op 1 februari 2007 in de voormiddag een persconferentie te organiseren om de huidige problematiek en malaise die heerst in de Belgische gevangenissen aan te kaarten :

- Overleg en evaluatie bij stelselmatig invoeren van de basiswet (o.a. uniforme interpretatie en toepassing…, bv. lijfonderzoek)

- Juridische ondersteuning en bescherming van de privacy van het personeel door de overheid bij klachten gedetineerden.

- Duidelijkheid over de rechtspositie van het personeel in de nieuwe basiswet.

- Sanctionering gedetineerden bij onterechte klachten.

- Maatregelen tegenover toenemende agressie tegen personeelsleden.

- Niet nakomen beloftes overheid (werken, kledij, communicatiemiddelen…).

Om op 1 februari 2007, in de namiddag, een nationale stakingsaanzegging in te dienen.

Om op 1 februari 2007 in alle gevangenissen te werken in zondagdienst. (uitvoering nog nader te bepalen)

ACV – Openbare Diensten Gevangenissen Vlaamse Vleugel wil deze problemen in gemeenschappelijk vakbondsfront aanpakken.