Wetten, KB's & MB's...

Gepubliceerd op 4 maart 2007 om 10:57

Wetten, Koninklijke Besluiten, Ministeriële Besluiten... Hoe ontstaan ze, hoe kunnen ze worden gewijzigd ?

 

Een wet is een akte van de wetgevende macht.  Deze wordt goedgekeurd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers, nadat de Senaat de tekst eventueel in tweede lezing genomen heeft.  Een Wet kan in het parlement ingediend worden door één of meerdere volksvertegenwoordigers, dan spreekt men van een voorstel van wet.  De Ministerraad kan ook een wet indienen dan spreekt men van een wetsontwerp.  Een wetsvoorstel moet ook voor ze naar de Kamer gaat goedgekeurd worden door de Ministerraad.  Bij goedkeuring door de Ministerraad wordt dit voorstel een ontwerp van wet.

De wijziging van een Wet kan enkel gebeuren door een nieuwe wet.

 

Een Koninklijk Besluit is een akte van de Uitvoerende macht. Dit is meestal een uitvoering van een wet of van de grondwet.  Een Koninklijk besluit wordt genomen door de Regering in Ministerraad.  Het komt dan ook de Ministerraad toe deze tekst te wijzigen. Een KB is ondergeschikt aan de Wet.  Een KB wordt getekend door de Koning en door de bevoegde ministers.

 

Een Ministerieel besluit is ook een akte van de Uitvoerende macht, maar deze wordt door een minister genomen, meestal in uitvoering van een KB.  Een MB kan dus gewijzigd worden door een minister die de bevoegdheid over de materie draagt.  Een MB wordt enkel getekend door een Minister.