Bouw nieuwe gevangenis start vroeger

Gepubliceerd op 8 maart 2007 om 16:47

De eerste steenlegging van de nieuwe gevangenis in Dendermonde zal waarschijnlijk begin 2009 kunnen plaatsvinden.

Dat zei gouverneur André Denys woensdagnamiddag na een overlegvergadering tussen de verschillende bestuursniveaus en betrokken overheidsdiensten.  Het was de eerste keer dat vertegenwoordigers van het ministerie van Justitie, de Regie der Gebouwen en de directie van de gevangenis in het stadhuis van Dendermonde samen zaten met de burgemeester, het provinciebestuur en het Vlaams Gewest.  Omdat de overheidsdiensten en besturen nu op een lijn zitten, kan de realisatie van de nieuwe gevangenis -als de procedure geen vertragingen oploopt- met een jaar vervroegd worden.

In de nieuwe gevangenis, die op de site van het Oud Klooster komt, zullen 400 gedetineerden ondergebracht worden.  "Bovendien wordt de huidige gevangenis in Dendermonde niet gesloten maar gerenoveerd", zei Denys.  "De twee gevangenissen zullen 300 extra personeelsleden kunnen tewerkstellen..

Het zal gaan om een volledige renovatie van het oude penitentiair complex.  Vorig jaar werden na de ontsnapping van 28 gevangenen al beperkte herstellingswerken uitgevoerd, vooral gericht op extra beveiliging. Het aantal gevangenen werd ook teruggebracht van 220 tot de normale capaciteit van 160 tot 165 gedetineerden.

De ontsnapping in augustus 2006 bracht het dossier van de nieuwe gevangenis in een stroomversnelling.  Op initiatief van het provinciebestuur zullen de betrokken instanties nog verschillende keren aan tafel zitten.  "Alle diensten en besturen zitten nu op dezelfde golflengte in verband met de ruimtelijke afbakening van de nieuwe locatie", besloot Denys.  "Als alles vlot verloopt zal in maart 2008 de eindbeslissing van de minister over de planmatige afbakening plaatshebben.  De onteigeningsbesluiten van de Regie der Gebouwen zullen dan ook afgewerkt zijn, zodat de eerste steenlegging voorzien is voor begin 2009.  De ingebruikname van de gevangenis wordt midden 2011 verwacht."