Voorbereiding op examen niveau B

Gepubliceerd op 27 maart 2007 om 12:06

Op zaterdag 2 juni organiseert Selor voor de federale ambtenaren van niveau C het eerste gedeelte van het bevorderingsexamen naar niveau B.  Daarom organiseert het ACV Openbare Diensten voorbereidingslessen in alle provincies. 

Alle data :

Brussel : 31 maart (Hoofdzetel centrale, Helihavenlaan 21, 1000 Brussel)

inschrijven : ine.janssen@acv-csc.be

Brugge : 21 april (Auditorium Syntra West, Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge)
inschrijven : annie.wybo@acv-csc.be

Antwerpen : 28 april (Europazaal, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen)
inschrijven : viviane.smeets@acv-csc.be 

Gent : 5 mei (Cafetaria hoofdgebouw ACV, Poel 7, 9000 Gent)
inschrijven : openbarediensten.gent@acv-csc.be

Turnhout : 12 mei (Kleine feestzaal, Korte Begijnenstraat 20, 2300 Turnhout)
inschrijven : ilse.geboers@acv-csc.be

Hasselt : 26 mei (Zaal 3, Mgr. Broeckxplein 6, 3500 Hasselt)
inschrijven : koen.colla@acv-csc.be 

De lessen gaan steeds door van 9u00 tot 13u30 en d
eelname is gratis voor onze leden ; niet leden betalen ter plaatse €15.