Geen kaderwet aanvullend pensioen

Gepubliceerd op 3 april 2007 om 16:48

Nog steeds geen kaderwet voor aanvullend pensioen contractueel overheidspersoneel.

De Ministerraad van vrijdag 30 maart 2007 bracht ons slecht nieuws : het wetsontwerp rond het aanvullend pensioen voor contractueel overheidspersoneel werd niet goedgekeurd.

Ondanks de inspanningen van ACV-Openbare Diensten is het dossier, door de PS (Parti Socialiste) op aangeven van ACOD, geblokkeerd.

Wat is de inzet van dit dossier ?

- Een heel pak mensen wordt hierdoor benadeeld : het contractueel overheidspersoneel is een grote groep werknemers binnen de overheid.  Meer dan 270.000 mensen blijven door deze beslissing in de kou staan.

- Het aanvullend pensioen, 4 jaar geleden voorzien in het regeerakkoord, is er vandaag dus nog steeds niet !

- Ook in het eisencahier en in de algemene conventie 2005-2006 was dit punt opgenomen

- Waarborgen die voor het personeel van alle sectoren verworven zijn in de informele onderhandelingen moeten we opnieuw bepleiten onder een volgende regering (met de nodige onzekerheid over het resultaat)

- Het contractueel overheidspersoneel moet nu nog langer wachten op een aanvullend pensioen

 

Hierover zijn wij erg ontgoocheld !

ACV-Openbare Diensten heeft de afgelopen 4 jaar aan de kar geduwd om de nodige resultaten te bekomen, maar ziet nu de concrete uitwerking opnieuw uitgesteld. Wij vinden dit heel jammer, u wellicht ook.

Wat is de afgelopen jaren gebeurd ?

2 december 2003 : vakbonden en alle regeringen spreken af de invoering van aanvullend pensioen voor contractueel overheidspersoneel gezamenlijk uit te werken

3 maart 2005 : de eis tot uitwerking van een kaderwet over aanvullend pensioen voor contractueel overheidspersoneel wordt door de vakbonden opgenomen in een gemeenschappelijke eisenbundel voor alle overheidsdiensten

3 mei 2006 : het kabinet pensioenen en vakbonden bereiken een overeenkomst over de principes vast te leggen in een kaderwet die zal gelden voor alle sectoren 

19 september 2006 : vakbonden en alle regeringen komen overeen een kaderwet uit te werken op basis van principes overeengekomen in maand mei (nadien dient sector per sector onderhandeld te worden over concreet pensioenvoordeel) – ACOD tekent niet ; ACV – Openbare Diensten wel

december 2006 : onderhandelingen met kabinet pensioenen over uitwerking concrete kaderwet

14 februari 2007 : minister verklaart in Parlement dat hij kaderwet niet tijdig af krijgt ; minister oogst daarmee veel negatieve reacties, ook van ons

22 maart 2007 : minister en vakbonden komen overeen alle krachten bij te zetten om de wettekst toch nog klaar te maken : er wordt overeen gekomen op 26 en 28 maart informele onderhandelingen te voeren.

27 maart 2007 : ACOD laat weten dat het nu te snel gaat en de formele procedures gevolgd moeten worden

28 maart 2007 : informeel akkoord wordt bereikt over ontwerp van kaderwet voor aanvullend pensioen voor contractueel overheidspersoneel ; ACOD is enkel aanwezig met techniekers die niet tussen komen in de bespreking. Afspraak wordt gemaakt om de formele onderhandelingsprocedure eind de week erop te laten plaatsvinden.

30 maart 2007 : Ministerraad keurt ontwerptekst niet goed omwille van een veto van PS (Parti Socialiste) in Wallonië, die dat duidelijk doet op aangeven van ACOD.

20 april 2007 : de ontwerptekst kan misschien nog eens op de Ministerraad komen, maar dan zal hij niet meer kunnen worden gestemd in het Parlement (want ontbinding Parlement op 2 mei en er is een procedure nodig met advies van Raad van State, Comité A,…).

Als er geen wet wordt gestemd in het parlement, betekent dit dat alles opnieuw moet worden besproken.  Een nieuwe regering betekent nieuwe onderhandelingen.