Leuvenaars spreken met gedetineerden

Gepubliceerd op 26 maart 2007 om 20:02

Een dertigtal Leuvenaars heeft de afgelopen weken de uitzonderlijke kans gehad een diepgaand gesprek te voeren met een groep gedetineerden uit de twee Leuvense gevangenissen.  De bedoeling van het initiatief, dat de naam Kaffee Detinee meekreeg, was de gevoelens van angst en onveiligheid bespreekbaar te maken.  De organisatoren wilden bovendien een realistischer beeld bieden van de gevangenen.

Het initiatief ging uit van de herstelconsulenten van de Leuvense gevangenissen, vormingswerkers van Rode Antraciet en Vormingsplus Oost-Brabant, de preventieambtenaar van de stad Leuven en KUL-criminoloog Johan Declerck.  Op 24 februari werd het startschot gegeven met een bezoek aan het gevangenismuseum in Tongeren.  Nadien volgden bezoeken aan de Hulpgevangenis en de Centrale Gevangenis in Leuven.

De organisatoren zijn tevreden met het verloop van het project. "De ontmoetingen waren bij momenten aangrijpend en verliepen steeds in een positieve sfeer", stellen ze in een mededeling.  "Vooroordelen werden ontkracht en spectaculaire beelden kregen een nieuwe invulling.  We leerden de mens achter de gevangene kennen."