Bedankt Dirk !

Gepubliceerd op 16 april 2007 om 09:20

Niettegenstaande hij al enkele maanden actief is als penitentiair assistent in het penitentiair schoolcomplex te Hoogstraten, weerklinkt zijn naam nog steeds binnen de muren van het arresthuis van Antwerpen als een klok.

Zijn gedrevenheid enerzijds én vastberadenheid anderzijds om destijds het onderste uit te kan te halen voor een beter én personeelsvriendelijker concept binnen de gevangenis van Antwerpen laat ons een leegte na, waarmee wij heden ten dage nog steeds mee worstelen.  Doch blijft hij dé man waarop we kunnen rekenen.  Zijn visie, energie én logistieke steun kunnen op veel bijval rekenen, en helpen ons stapje voor stapje  vooruit om met éénzelfde vorm van gedrevenheid de noden van het personeel, én in het bijzonder deze van onze leden te behartigen.  Zijn syndicaal engagement is er één om U tegen te zeggen én reikt verder dan de poorten van Hoogstraten en/of Antwerpen, maar dient ons allen !!

Langs deze weg wensen we in naam van het ganse team ACV openbare diensten Gevangenis Antwerpen "den DIRK" te bedanken voor zijn onvoorwaardelijke steun en enthousiasme én gunnen we hem veel arbeidsvreugde als Penitentiair Assistent in Hoogstraten én succesvolle syndicale jaren binnen ACV openbare diensten. 

Nen dikke merci... maat !