Openbare Diensten : voor of tegen ?

Gepubliceerd op 25 april 2007 om 14:31

Zijn de openbare diensten log, duur, inefficiënt of kunnen zij integendeel soepel en efficiënt werken en al bij al wat betreft kosten/baten gunstig uitvallen ?  Is uitbesteden van openbare diensten naar de privé sector goedkoper, efficiënter, soepeler of worden zij voor het publiek en overheid duurder ?

Vloekt een statutaire (vaste) aanstelling met goede dienstverlening ?

Is werken met contractuelen onontbeerlijk voor een soepeler beleid ?  Werken contractuelen harder of werkt onzekerheid in de job integendeel demotiverend en tot overdreven volgzaamheid t.a.v. politici ?

Is de controle van het Parlement op de werking van de openbare diensten een democratisch goed dat moet hoog gehouden worden ?

Is het prijskaartje voor goed werkende openbare diensten betaalbaar en... wie moet er betalen ? 

Of is het niet allemaal zwart/wit ?  En tenslotte : wat denken de politieke partijen die op 10 juni naar onze stem dingen over al deze vragen ?

Kom voor de antwoorden op uw vragen op maandag 14 mei om 19u30 naar Zaal De Torrepoort (ACV-gebouw), Poel 7, Gent.  Syndicalisten en politici gaan er dan immers in debat.

Stephen Bouquin (Prof. Arbeidssociologie Univ. Amiens) verzorgt die avond de inleiding terwijl John Vandaele (journalist MO.) modereert.

Luc Hamelinck (Voorzitter ACV-Openbare Diensten), Chris Reniers (Algemeen Secretaris ACOD) en Henk Herman (Secretaris Generaal VSOA) debateren met vertegenwoordigers van CD&V-NV.A, SP.A-SPIRIT, OPEN-VLD en GROEN!.