Staking in Dendermonde

Gepubliceerd op 2 mei 2007 om 13:35

Het bewakingspersoneel van de gevangenis van Dendermonde is sinds woensdagochtend in staking tegen de overbevolking en het personeelstekort.

Er zijn momenteel werkzaamheden aan de gang en tijdens die werkzaamheden waren extra penitentiaire beambten en minder gevangenen beloofd.  De beloftes zijn echter niet ingelost en daarom hebben de penitentiaire beambten vanaf nu het werk neergelegd.  Eind april waren ze al, bij wijze van waarschuwing, op zaterdagregime overgeschakeld.  De gedetineerden konden hierdoor minder vaak buiten en kregen minder vaak bezoek.  De ochtendwandeling werd geschrapt en er was enkel nog een avondwandeling.  Er waren ook maar vier in plaats van vijf bezoekreeksen per dag.

De vakbonden hadden gedreigd met een staking als de verzuchtingen tegen 1 mei niet waren ingelost.  Bij aanvang van de werkzaamheden was beloofd maximaal 165 gevangenen in Dendermonde op te sluiten.  "Omdat er in het hele land overbevolking was, hebben we een toegeving gedaan", aldus ACV-afgevaardigde Frank Moens.  "We wilden tot 175 gaan, maar we zaten al geruime tijd boven de 190".  Er waren in het begin ook zeven extra penitentiaire beambten aangeworven, maar die extra mankracht is intussen via natuurlijke afvloeiingen en verschuivingen alweer teniet gedaan.

Gevangenisdirecteur Mentens begrijpt de grieven van het personeel, maar niet de actiemiddelen.  "Men moet daarom niet staken.  Men kan ook via andere middelen zoals zaterdagregime de druk op de ketel houden".  Alle penitentiaire beambten hebben het werk neergelegd.  Hun taken zijn overgenomen door de lokale politie. Vandaag is volgens Mentens de gevangenispopulatie wel al gedaald onder de 175.  Gisteren was dat nog niet het geval, want wegens feestdag was er geen verhuis van gedetineerden tussen gevangenissen onderling.

"Er zijn ook tien vacatures die gaan ingevuld worden, maar daar staan nog geen data op.  Een aantal gebeuren bij bevordering, een aantal bij mutatie en dat neemt tijd in beslag".  Ook contractuelen worden aangeworven, maar dat is voor de vakbonden dus niet tijdig gelukt.