Leuvense gedetineerden spannen kortgeding in

Gepubliceerd op 5 juli 2007 om 13:00

Gedetineerden uit Leuven-centraal spannen  een kort geding aan tegen de directie omdat ze zich na het  bezoek systematisch moeten uitkleden.  Ze eisen een dwangsom van 5.000 euro voor elke overtreding.

Gedetineerden uit Leuven-Centraal moeten zich na het ontvangen van bezoek en bij terugkeer uit verlof laten onderwerpen aan een lijfonderzoek op het lichaam.  Negenenvijftig gedetineerden vinden dat de directie hiermee de basiswet overtreedt.  Een maand geleden stelde een rechter een gedetineerde uit Leuven al in het gelijk bij een gelijkaardige zaak.

"De gedetineerden hebben geen principieel bezwaar tegen naaktfouilles op zich", zegt hun adcocaat.  De wet laat dit toe wanneer een gewoon kledijonderzoek niet volstaat, maar dan moet de directie een gemotiveerde schriftelijke beslissing indienen.  Sinds 15 januari 2007 is de nieuwe basiswet van kracht.  Die stelt dat er een verschil is tussen de een kledijonderzoek en een naakfouille.  De rechter beslist nu hoe het verschil geļnterpreteerd moet worden.  

Volgens hun advocaat verandert er in de praktijk niets aan de misstanden waaraan de nieuwe wet een einde moest maken. Gedetineerden moeten zich telkens uitkleden na een bezoek of verlof, de toestemming komt hooguit achteraf, volgens hun advocaat.  De advocaat die de overheid verdedigt bevestigt dat de wet een verschil maakt tussen een kledijonderzoek en een lichaamsonderzoek.  In het laatste geval komt het personeel in contact met het lichaam en is er toestemming nodig.  Maar als de alleen de kledij onderzocht wordt, staat er niet in de wet dat de gedetineerde die moet aanhouden, aldus de advocaat die de overheid verdedigt.  Volgens hem is een strenge controle nodig om  de veiligheid in de gevangenis te kunnen garanderen.

De rechter doet uitspraak op 16 juli.