ACV tegen privatisering dienstverlening gevangenissen

Gepubliceerd op 17 juli 2007 om 12:07

ACV Openbare Diensten gaat er van uit dat er op de korte termijn een uitbreiding nodig zal zijn van de gevangeniscapaciteit.  Indien de overheid daarvoor gaat samenwerken met de private sector, dan mag de dienstverlening niet in privéhanden terecht komen.

Pijnpunten

Dat staat in een bundel met adviezen voor de volgende regering, die secretaris Luc Neirynck van de christelijke vakbondscentrale dinsdag voorstelde.  Centraal in de tekst staan twee pijnpunten : de overbevolking in de gevangenissen die gestegen is tot 20 procent en de staat van de gebouwen, ook de meer recente instellingen.

Adequate opleiding

Opmerkelijk in de voorstellen is dat de vakbond een lans breekt voor de oprichting van een penitentiaire school.  Die moet er voor zorgen dat het gevangenispersoneel, van hoog tot laag, een adequate opleiding krijgt.

Naaktfouilleren

Neirynck bekloeg zich er ook over dat de wijziging van regels vaak te ondoordacht gebeurt.  Daarbij kwam hij desgevraagd terug op de uitspraak van de kortgedingrechter, die het naaktfouilleren in de gevangenis Leuven-Centraal verbood.  De vakbondsman wees er dinsdag op dat de wet collectieve fouilles verbiedt.  Hijzelf is voorstander van gerichte en verantwoorde fouilles, "in plaats van altijd iedereen".