De schoolpremie 2007 komt eraan

Gepubliceerd op 23 augustus 2007 om 11:45

De start van het nieuwe schooljaar brengt vaak extra kosten mee, die zwaar op het gezinsbudget kunnen wegen.  Vandaar dat gezinnen met schoolgaande kinderen ook dit jaar weer een premie toegekend krijgen.  Eigenlijk gaat het om een jaarlijkse aanvulling op de kinderbijslag voor ouders van kinderen tussen 6 en 17.

Voor kinderen van 6 tot 11 jaar bedraagt de premie 51 euro.  Voor kinderen van 12 tot 17 jaar bedraagt de premie 71,40 euro.

De schoolpremie wordt eind augustus uitbetaald, behalve in volgende gevallen :

1. U bent loontrekker en uw kind werd geboren tussen 1 juli en 31 december 2001 ?  In dat geval betaalt de RKW de premie in de loop van de tweede maand die volgt op de verjaardag van uw kind.

2. U bent zelfstandige en uw kind werd geboren tussen 1 augustus en 31 december 2001 ?  Het RSVZ stort de premie in de loop van de maand waarin uw kind 6 wordt.

Het kinderbijslagfonds stort automatisch de schoolpremie op uw rekening.  U hoeft dus niets te doen.