Gevangenis Gent zoekt beambten

Gepubliceerd op 25 september 2007 om 00:02

De gevangenis van Gent organiseert selectietesten voor de aanwerving van penitentiair beambten op contractuele basis voor tijdelijke contracten.

Geïnteresseerd ?  Maak snel uw curriculum vitae en motivatiebrief over aan de P&O Dienst van de gevangenis te Gent t.a.v. Nancy Wijns (e-mail : per.gent@just.fgov.be), tegen uiterlijk woensdag 26 september 2007.

De selectiegesprekken beginnen vanaf 27 september. V ergeet uw telefoonnummer niet te vermelden bij de persoonlijke gegevens, want de datum van het gesprek zal u telefonisch worden meegedeeld.

Sollicitaties die ze na 26 september ontvangen, kunnen niet meer in de huidige selectieronde opgenomen worden en zullen bewaard worden voor een volgende selectie. 

Een mededeling van Federale Overheidsdienst Justitie - DG EPI - Gevangenis Gent

P&O Dienst

Nieuwewandeling 89 te 9000 Gent

tel 09/265.82.24 - fax 09/265.82.23