Proeven van deel 2 bevordering naar niveau B

Gepubliceerd op 8 oktober 2007 om 15:01

I. Voor de graad van administratief deskundige :

Het bijzonder gedeelte zal in twee delen verlopen.  Deze twee delen zullen op PC bij Selor worden afgelegd maar op verschillende tijdstippen.

In deel 1 zullen de kandidaten geconfronteerd worden met een fictieve situatie.  Ze zullen, binnen deze context verschillende vragen moeten behandelen waarbij hun competenties op het vlak van analyseren, problemen oplossen en schriftelijke communicatie (correct gebruik van de spellings-, grammatica- en zinsbouwregels...) gemeten zullen worden. 

In deel 2 zal de kandidaat gevraagd worden op verschillende vragen te antwoorden en een of meerdere verslagen op te stellen waarbij richtlijnen moeten gevolgd worden bij het gebruik van PC-software.  Het gaat hier om het meten van enerzijds de bekwaamheid om een boodschap op te stellen en te structureren en anderzijds de vaardigheden om de basisfunctionaliteiten van Windows, Word, Excel en Powerpoint te gebruiken.

II. Voor de graad van financieel deskundige :

Er worden richtingen voorgesteld : de 'fiscale' richting is eigen aan de FOD Financiën, terwijl de richting 'budgetbeheer' betrekking heeft op alle andere FOD's en ION's.

Bij 'budgetbeheer', zal het bijzonder gedeelte in twee delen verlopen. Deze twee delen zullen op PC bij Selor worden afgelegd maar op verschillende tijdstippen. 

In deel 1 zullen de kandidaten geconfronteerd worden met een fictieve situatie.  Ze zullen, binnen deze context, verschillende vragen moeten behandelen waarbij hun competenties op het vlak van analyseren en problemen oplossen gemeten zullen worden.

In deel 2 zal hun boekhoudkundige en financiële kennis geëvalueerd worden evenals hun vermogen om de basisfunctionaliteiten van Word en Excel te gebruiken.

III. Voor de graad van ICT-deskundige :

Er worden twee soorten van richting voorgesteld : de richting 'analist' en de richting 'programmeur'.   Het bijzonder gedeelte zal in twee delen verlopen.  De twee delen zullen op verschillende tijdstippen plaatsvinden. 

Het eerste deel draait rond het verifiëren van de basiscompetenties van de kandidaten op het vlak van analyseren en programmeren.  Ondanks ieders specialisatie (analist en/of programmeur) moet elke kandidaat immers over de basiskennis beschikken in beide domeinen.
Zo zal men de kandidaten vragen verschillende basistaken uit te voeren op het vlak van programmeren en analyseren. Dit deel zal schriftelijk of op de pc verlopen. 

Het tweede deel spitst zich toe op het meten van de competenties van de kandidaten op het vlak van analyseren of programmeren ("expertise niveau B" geëist van de kandidaten in een van deze twee domeinen).  Elke kandidaat kiest zijn vragenlijst uit naargelang hij gespecialiseerd is in analyseren of programmeren.  Hij zal verschillende taken moeten uitvoeren, waarbij een beroep wordt gedaan op de specialisatie.  Deze taken zullen dus ofwel betrekking hebben op het analyseren ofwel op het programmeren. De kandidaten zullen deel 2 afleggen als volgt :

- schriftelijk of op PC voor de specialisatie 'analist'

- op PC voor de specialisatie 'programmeur'.  Omwille van praktische redenen (beschikbaarheid van de programma's) kan het zijn dat de proef plaatsvindt buiten Selor.   Klik hier om de te studeren materie in detail te bekijken.

IV. Voor de graad van technisch deskundige :

Er worden verschillende richtingen voorgesteld, naargelang de verschillende functies die moeten worden ingevuld in de federale diensten; het bijzonder gedeelte zal in twee delen verlopen die op verschillende tijdstippen georganiseerd zullen worden. 

In deel 1 (op PC) zullen de kandidaten geconfronteerd worden met een fictieve situatie.  Ze zullen, binnen deze context, verschillende vragen moeten behandelen waarbij hun competenties op het vlak van analyseren en problemen oplossen gemeten zullen worden. 

In deel 2, waar Selor de organisatie aan verschillende administraties kan delegeren, zullen de technische competenties die voor elk van de betrokken functies vereist zijn geëvalueerd worden.