Fedmail 11

Gepubliceerd op 13 november 2007 om 11:00

De sector "Federaal, Gewesten en Gemeenschappen" heeft als jaarthema de situatie van de contractuelen in de openbare diensten gekozen.  Hiermee wordt bedoeld de manier van werven, de mogelijkheid om statutair te worden, loon- en arbeidsvoorwaarden en dergelijke.

Het officiële standpunt van onze centrale werd bepaald op het congres van 1995 en de resoluties hiervan zijn nog steeds actueel.  Maar is de situatie niet veranderd ondertussen ?  Zijn er geen nieuwe groepen van contractuelen bijgekomen ?  Zijn de noden nog steeds dezelfde ?

Zoals het een democratische organisatie past, worden onze standpunten door onze officiële instanties bepaald. Maar zijn de contractuelen daarin niet ondervertegenwoordigd ?  Zijn we wel zeker dat we voldoende geluisterd hebben naar de stem van onze contractuele leden ?  We twijfelen daaraan en daarom willen we met dit jaarthema op zoek gaan naar de mening van onze contractuelen.

Dit doen we aan de hand van een enquête die vanaf nu tot december zal gevoerd worden.  Het is de bedoeling dat elke militant minstens vijf enquêteformulieren door een contractueel laat invullen en dit aan de centrale terugbezorgd uiterlijk tegen 11 december.

In een volgende fase, en dan zijn we rond de jaarwende, zullen de resultaten van de enquête op het nationaal secretariaat ontleed worden en zullen een reeks voorstellen uitgewerkt worden die ter discussie aan de instanties worden voorgelegd.

In de periode tot einde maart 2008 zullen deze voorstellen dan in de sectorale instanties worden besproken (groepen, subsectoren en sector).

In april/mei 2008 gebeurt dan de officiële voorstelling van het syndicaal standpunt op een militantenconcentratie en geven we het startschot voor de propaganda-acties om de standpunten van de sector kenbaar te maken, mét de nodige terugkoppeling naar onze contractuele leden toe.

Wat wordt er concreet van u verwacht ?

Elke militant dient minstens 5 contractuele leden aan te spreken en vult samen met hen de enquête in.  Deze worden aan de centrale terugbezorgd uiterlijk tegen 11 december.