Eindejaarstoelage 2007

Gepubliceerd op 14 november 2007 om 09:00

De eindejaarspremie zou op 13 december worden betaald.

Begin volgend jaar zal ook voor de beambten worden gestart met de ontwikkelcirkels.

Er vielen onlangs enkele stakingsattesten in de bus.  Gooi ze niet weg, maar bezorg ze via een afgevaardigde aan het ACV - Openbare Diensten.

De resultaten van het examen voor penitentiair beambte zijn gekend.  Na de eerste schriftelijke proef werden meer dan 1200 kandidaten weerhouden.  Uiteindelijk slaagden slechts 235 kandidaten voor de interactieve proef en het mondeling gedeelte.

Selor zal binnenkort (januari 2008) een nieuw examen aankondigen.