Snoepjes voor iedereen

Gepubliceerd op 12 december 2007 om 13:48

Sedert twee jaar vraagt het ACV - Openbare Diensten een aanpassing van de eindejaarstoelage in de vorm van een verhoging van het forfaitair gedeelte.  Iets wat voordeliger is voor de kleinste inkomens.

Het intersectoraal akkoord 2005-2006, onderhandeld op 19 september 2006, heeft deze eis naar de sectoren doorgestuurd.  De huidige regering van lopende zaken heeft geweigerd dit te bespreken door de onderhandeling terug te sturen naar de minister van ambtenarenzaken die de teugels in handen zal nemen na de verkiezingen van 10 juni 2007.  Ondertussen is er nog altijd geen regering en nog altijd geen patroon van het federaal openbaar ambt...

Op het comité B van 28 november 2007 heeft de overheid enkel de indexatie van het forfaitair gedeelte voorgesteld : € 317,54 in plaats van de 311,96 van vorig jaar…  Wij vragen € 650,00, maar dit wordt geweigerd.  Het ACV - Openbare Diensten tekent het protocol als enige organisatie voor niet-akkoord.

Om onze eis in 2008 te realiseren zal de solidariteit van iedereen nodig zijn en deelden onze militanten op 13 december, uitgerekend de dag dat de eindejaarstoelage dit jaar werd uitbetaald, een symbolisch (zuur) snoepje uit aan alle werknemers.