Fedmail 13

Gepubliceerd op 20 december 2007 om 20:05

MINIMALE DIENSTVERLENING : ACV-OPENBARE DIENSTEN ZEGT NEEN !

De nationale instanties van ACV-Openbare Diensten waren deze voormiddag bijeen en hebben gereageerd op de plannen van de regering om een minimale dienstverlening in te voeren in de penitentiaire instellingen.

ACV-Openbare Diensten heeft haar standpunt bevestigd dat zij zich blijft verzet-ten tegen de invoering van een minimale dienstverlening binnen de openbare diensten

Hieronder vindt u de persmededeling vinden die vandaag werd verstuurd :

Wij zijn klaar om actie te voeren tegen de invoering van een minimumdienst.

Naar verluidt zouden sommige politieke verantwoordelijken de minimumdienst, met na-me in de strafinrichtingen, opnieuw ter sprake willen brengen.
Dit hebben we vernomen na contacten tussen formateur Verhofstadt en de verantwoordelijken van het ACV en het ABVV. 

Op basis van de standpunten die zowel door het ACV als door het ACV-Openbare Diensten werden ingenomen, heeft de voorzitter van het ACV – als enige – meegedeeld aan de formateur dat dit onaanvaardbaar is. 

De formateur heeft de verzekering gegeven dat de problematiek van de minimumdienst niet opgenomen zal worden in het regeerprogramma. 

Mocht blijken dat dit punt toch opgenomen is, dan zal het ACV-Openbare Diensten onmiddellijk tot acties overgaan.