Neen aan minimumbezetting bij staking

Gepubliceerd op 19 december 2007 om 17:03

Blijkbaar was er tijdens de vorming van de interim-regering sprake van minimumbezetting tijdens stakingsacties in de gevangenissen.

We vernemen echter dat daar GEEN SPRAKE meer van is in het regeerakkoord van de interim-regering.

Maar goed ook want er zijn prangender problemen die op een oplossing wachten :

   - de overbevolking

   - de verloedering van de gebouwen

   - de groeiende agressie tegen het personeel

   - ...

Het lijkt ons dan ook geen goed idee om nu (stakings)acties te gaan voeren !  Dit zou onzes inziens alleen maar koren op de molen zijn van diegenen die voorstander zijn van de invoering van de minimumbezetting.

We dienen echter wel waakzaam te blijven om bij de minste aanwijzing in die richting gepast te reageren !

(Verder wijzen wij er nog eens op dat wij als enige vakbond een protocolakkoord hebben afgesloten met de Minister van Justitie omtrent "stakingen".  Een akkoord dat niet alleen afspraken en termijnen vastlegt, maar dat tevens een garantie is op stakingsrecht voor iedereen binnen de gevangenissen !)