Verslag vergadering 14/12 (Merksplas)

Gepubliceerd op 19 december 2007 om 16:55

Op 14 december was er een vergadering met een afgevaardigde van het centraal bestuur, de plaatselijke overheid en het gemeenschappelijk vakbondsfront.

De problemen op de werkvloer aangaande betere en geloofwaardige werkomstandigheden zijn door het centraal bestuur niet of nauwelijks aangekaart.

De opvolging van de protocolakkoorden van 2005, 2006, 2007 en de voortzetting van de werkgroep justitie rond bescherming, juridische bijstand, bestraffing en de opvolging van het onderhoud regiodirectie worden door de overheden beschouwd als punten uit het verleden.

Personeel (voorstellen centraal bestuur)

- P&O wordt uitgebreid.  Er worden 2 parttimers toegevoegd.

- Volgens de Dir.-Gen moet er dan  een ziekteverzuimbeleid komen.

- Volgens de overheid is het kader voor 98% ingevuld.  DIT IS EEN TEKORT VAN 8 PERSONEN.  Om dit tekort op te vangen wordt er op 27 december een plaatselijke selectietest georganiseerd.  Men gaat dan op zoek naar zeven personen.  U kunt inschrijven tot maandagmorgen 17 december om 11u00.  De geslaagden zouden kunnen starten midden Januari mits hun opzegging bij de vorige werkgever.

- Er is een belofte om in de toekomst nog tien extra personeelsleden te werven.  Bovendien heeft de Dir.-Gen beloofd het dossier herziening kader af te ronden tegen eind 2008.  Zijn voorstel is : 34 aan 100% (29 bewakingskader & 5 andere)

- Er worden nog 16 personeelsleden voorzien voor de ondersteunende diensten.

- De regio Kempen krijgt extra aandacht om de tekorten bij de TA, TKO, PA en KO op te vangen.

- In het kader van de afvloeiingen, mutaties en aanwervingen worden in 2008 nog 21 PB’s voorzien.

Containerpark

- Het containerpark voor het Zwart Goor blijft behouden. (±60 plaatsen).  Operationeel in september 2008.

- Er wordt een bijkomend project voorzien.  Een containerpark met 36 ruimtes voor geïnterneerden.  Operationeel september 2008.  Deze worden ingeplant achter paviljoen E en naast paviljoen V.  (Het kader hiervoor komt er bovenop moet nog bekeken worden in overleg).

Renovatie

- Er wordt een opsomming gegeven rond de uitgevoerde punten.
   - Omheining (Wasserij, Voorkant A+)
   - Deuren paviljoen E
   - Aanpassing sloten paviljoen C wordt in hoogdringendheid behandeld.
   - Ramen A en A+ (lopende).  Wordt nog uitgebreid naar administratief hoofdgebouw.
   - Refter personeel
   - Herstelling na opstand Januari en stormschade 2007.

- Geplande punten voor 2008
   - Waterzuivering
   - Industriële  ingang
   - Draadafsluiting

- Worden aanbesteed in 2008
   - Parking voorzijde
   - Renovatie paviljoen F
   - Overkapping wandeling paviljoen F

- Hieruit blijkt dat ze de prioriteiten nogmaals eenzijdig hebben aangepast.  De prioriteiten volgens de protocolakkoorden worden weer verschoven.  (vb : veilige wandeling en renovatie celafdeling).

Regime

- Rond 15 Januari komt er een onderrichting van het centraal bestuur rond de strafmaat in het kader van de basiswet bij de tuchtprocedure.

- Het opgestart nieuw sanctiepakket dat vanaf deze week in voege is gebracht.
- Er worden 6 Juristen extra voorzien deze moeten verdeeld worden binnen de FOD Justitie.
- Juridische bijstand naar het personeel toe zal opgenomen moeten worden en het nieuw arbeidsreglement dat nog besproken moet worden in het voorjaar van 2008.
- Badges gedetineerden zullen tegen eind Januari operationeel  zijn.
- Communicatiemiddelen voor de bestaande vakorganisaties worden op punt gesteld.

De Dir. Gen. belooft zich extra in te zetten voor de strafinstelling te Merksplas en heeft zich geëngageerd om regelmatig een bezoek te brengen om een opvolging te doen met alle betrokken partijen in Merksplas.