Blijven kiezen voor overleg

Gepubliceerd op 26 september 2008 om 16:57

Zoals al gemeld, kiest ACV openbare diensten voor overleg.  Voor ons blijft ook het eisenkohier als geheel overeind.  Ook de vraag naar de afronding van het Arbeidsreglement blijft bestaan !

Het ACOD blijkt zich immers, naast het Arbeidsreglement, alleen nog te focussen op een loonsverhoging.  Daarover moet apart onderhandeld worden (de rest, wat ze in vakbondsfront overeen gekomen waren, mag in de werkgroepen...).

Hun houding wat loonsverhoging betreft is evenmin consequent :

- Op de onderhandeling van 18 september 2008 : 10% voor niveau D, 8% voor C & B en 6% voor niveau A.

- Op de eerste stakingsdag van 19 september 2008 : 6% voor iedereen.

- Op 26 september 2008 : 3% voor de laagste inkomens...

...en dit alle zonder overleg/onderhandeling terzake !

DE timing zoals vooropgesteld door de overheid blijft bestaan.  Vandaag waren er trouwens geen onderhandeling, niettegenstaande wat sommigen ook beweren !!!

Wij blijven ons focussen op de onderhandelingen die starten op 01 oktober 2008 en zullen die, in het belang van iedereen, voeren !!!
U kunt ons voorstel wat betreft de upgrading en hervorming van de loopbanen terug vinden onderaan dit bericht.  Doe de rekensom !!!  Wij laten ook de andere eisen niet vallen…