Overleg werkgroep 3 (koopkracht)

Gepubliceerd op 1 oktober 2008 om 16:06

ACV-Openbare Diensten blijft de weg kiezen van het overleg : een constante... deel 2

Volgende punten werden vandaag besproken :

1. Integratie specificiteitpremie in de barema’s (wordt geïntegreerd in punt 10).

2. Cumulatie vervoerkosten (er komt een voorstel tegen 13 oktober).

3. Premie 55+ voor iedereen en pro-rata (nog geen duidelijkheid, verschoven naar 13 oktober).

4. Toekennen van maaltijdcheques (problemen juridische basis).

5. Betaling onregelmatige prestaties na werkongeval (agressie) (omzendbrief Onkelinx blijft momenteel behouden).

6. Competentiepremie A2 verpleegkundigen (in orde – met terugwerkende kracht naar 1 september 2004).

7. Meertaligheidspremie (systeem federale politie wordt bekeken).

8. Loonherwaardering voor al het personeel die in de gevangenis werkt.

9. Lineaire verhoging bewakings - en technisch personeel.

10. Een nieuwe en specifieke loopbaan voor het administratief en upgrading van D naar C en nieuwe loopbaan niveau B voor het bewaking en- technisch personeel.

Wat betreft punten 8 tot 10.  Voor ACOD en VSOA is punt 8 prioritair.  ACOD is bereid, naast het punt van het arbeidsreglement, alle andere eisen te laten vallen.  ACV wil praten over alle eisen.
Volgende vergadering werkgroep 3 op 13 oktober 2008.
Vergadering werkgroep 2 (aanwerving, selectie en opleiding) is voorzien op 2 oktober 2008 in Selor.