KB Corona-ouderschapsverlof gepubliceerd

Gepubliceerd op 15 mei 2020 om 16:47

Het KB nr.23 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) houdende het corona ouderschapsverlof is in het Belgisch Staatsblad van 13 mei gepubliceerd.

Dit besluit bepaalt het reglementair kader voor het corona- ouderschapsverlof dat kan opgenomen worden door de federale personeelsleden tussen 1 mei en 30 juni inbegrepen.

Het verlof is voor statutairen, contractuelen, stagiaires en mandatarissen :

- je kan je arbeidsprestaties verminderen met 1/5de of de helft voor het kind dat de leeftijd van 12 jaar nog niet heeft bereikt

- de leeftijdsvoorwaarde van 21 jaar voor het gehandicapt kind is in bepaalde gevallen niet van toepassing

- ook voor adoptieouders en pleegouders.

Voorwaarden

Een akkoord van de werkgever.

Enkele voordelen

- Het is een bijkomend ouderschapsverlof

- De (bruto)uitkeringen zijn 25% hoger dan die van het gewone ouderschapsverlof - De aanvraagprocedure is korter dan die voor het gewone ouderschapsverlof (3 werkdagen)

- Als je momenteel een gewoon ouderschapsverlof opneemt, kan je het omzetten in een Corona-ouderschapsverlof ofwel tijdelijk schorsen tijdens het Corona-ouderschapsverlof​.

Meer info

In het koninklijk besluit nr. 23 houdende het corona ouderschapsverlof (klik hier)

 

In de FAQ pagina van Fedweb over de invloed van het Coronavirus op de toepassing van het federaal personeelsstatuut over werktijd, verlofstelsels en telewerk (klik hier).

 

Alle informatie over de aanvraag van de onderbrekingsuitkeringen werd gebundeld in een nieuw infoblad corona-ouderschapsverlof dat terug te vinden is op de website van de RVA (klik hier).