Heropstart selecties, testen & opleiding

Gepubliceerd op 15 mei 2020 om 14:47

De FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) stelt alles in het werk om de selectietesten en de opleidingen in zo goed mogelijke omstandigheden te kunnen heropstarten, met respect voor de gezondheidsmaatregelen.

De nodige voorzorgen nemen

Ze nemen de situatie heel serieus en zijn zich op dit moment aan het organiseren zodat ze aan alle voorwaarden voldoen om je op een veilige manier te ontvangen.

Dat gaat onder andere om aanduidingen om je wegwijs te maken in ons gebouw en om de aankoop van desinfectiemiddelen en beschermingsmateriaal.
We denken ook na over de inrichting van onze interview- en leslokalen.

Zodra al deze voorwaarden vervuld zijn, kunnen we je opnieuw ontvangen in ons gebouw.

Heropstart met beperkte capaciteit

Het spreekt voor zich dat de huidige situatie gevolgen heeft voor de manier waarop ze hun activiteiten kunnen hervatten. Ze kunnen hun activiteiten namelijk niet even snel en even uitgebreid als vroeger hervatten omdat ze met name de verschillende gezondheidsmaatregelen moeten naleven.

Selecties en taaltesten

De lopende selecties zijn voor hen prioritair. Elke kandidaat van een lopende procedure wordt persoonlijk verwittigd over het hernemen van zijn procedure. Bij de pc-testen respecteren ze strikt de nodige afstand tussen kandidaten met bijzondere aandacht voor het desinfecteren van materiaal voor en na de testen.

De selectie-interviews gaan door in voldoende ruime lokalen met respect voor alle afstands- en hygiëneregels.

Opleidingen

De maatregelen rond fysieke afstand hebben verregaande gevolgen voor de organisatie van de opleidingen. Ze kunnen slechts enkele van de opleidingen klassikaal laten doorgaan om met alle nodige gezondheidsmaatregelen in orde te zijn. Het merendeel van de opleidingen zal via afstandsleren verlopen tot eind dit jaar.

Elke deelnemer die voor een opleiding is ingeschreven wordt persoonlijk verwittigd over zijn opleiding en de regelingen inzake deelname.

Contact

Zodra ze een concrete datum kunnen plannen voor de heropstart van de activiteiten laten ze je dat via de gebruikelijke kanalen weten. Personen van wie de test of opleiding al gepland was, worden persoonlijk verwittigd.